Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Minister Riina Solman külastas Narva Aleksandri kirikut

14.08.2019 | | Rubriik: Kirikuelu
dav

Videoinstallatsiooni projekt on toonud Narva Aleksandri kirikusse hinnanguliselt kaks korda enam külastajaid kui aasta varem. Sirje Semm

9. juulil oli Narva Maarja kogudusel au võõrustada kõrgeid külalisi.

Narva Aleksandri kirikut külastas rahvastikuminister Riina Solman koos siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Auga ja varahalduse osakonna juhatajaga Raino Sepaga.

Lisaraha taotlus riigilt
Ministrit oli tulnud kirikusse tervitama ka Narva linnapea Aleksei Jevgrafov. Minister koos linnapea ja saatjaskonnaga külastas vaateplatvormi kiriku torni VI korrusel, kiriku muuseumi, kabelit ja kirikusaali. Külalistel oli võimalik saada osa ka videoinstallatsioonist „Taevas Narva kohal“.
Pärast seda kohvilauas vesteldi Narva Aleksandri kiriku edasisest saatusest. Ühiselt leiti, et Narva Aleksandri kirik tuleb korda teha ja kasutusele võtta kirik-kontserdisaal-muuseumina. Minister Solman taotles Narva Aleksandri kirikule Vabariigi Valitsuse reservfondist 100 000 euro eraldamist esimeste hädapäraste remonditööde tarbeks. Neid vahendeid on väga vaja tugede ehitamiseks sissevarisemisohus külglagede toestamiseks.
Samal ajal jätkub koguduse tegevus Narva Aleksandri kiriku torniosas, mis on kasutuskõlblik. Kõikidele külastajatele on avatud kiriku torni vaateplatvorm ja tornis asuv muuseum, kuhu pääseb liftiga. Koguduse jumalateenistused toimuvad jätkuvalt igal pühapäeval kiriku tornis asuvas kabelis eraldi eesti ja vene keeles. Kaks korda kuus peetakse ka soomekeelseid jumalateenistusi.
Jätkuvalt on kõikidel soovijatel võimalik vaadata videoinstallatsiooni „Taevas Narva kohal“. Külastajad saavad vaadata kiriku kuppellaele kuvatavat lugu pildis ja muusikas kiriku torni ja saali vahelisest restaureeritud aatriumi osast. Videoinstallatsiooni projekt on toonud Narva Aleksandri kirikusse hinnanguliselt kaks korda enam külastajaid kui aasta varem. Sel aastal võib Aleksandri kiriku külastajate arv ulatuda kuni 20 000 inimeseni.

Külglöövide kuppellaed lükkavad kiriku seinu laiali
Ministri Narvas käigu päeval ei olnud veel teada Narva Aleksandri kiriku viimase ehitusliku ekspertiisi tulemused, milles juhiti tähelepanu ühele seni kahe silma vahele jäänud ohule. Nimelt külglöövide allapoole vajunud kuppellaed lükkavad kiriku seinu laiali! Selle üheks märgiks on välisseintega risti asetsevate siseseinte sees olevate uste silluste sisselangemine. Samuti pikipraod välisseintes. Kui seni oli üheks võimalikuks variandiks ka kiriku remondi edasilükkamine, siis selle uue leiu valguses ei ole see enam üks valikuvõimalus.
Kirikuhoone säilimise tagamiseks on Narva Aleksandri kiriku kordategemiseks siseministri käskkirjaga moodustatud töörühm siseministeeriumi juures võtnud eesmärgiks Narva Aleksandri kiriku hoone täieliku kordategemise juba lähiaastatel. Selleks tuleb tellida kiriku restaureerimise projekt, korraldada hanked ning restaureerida kirikuhoone ja ehitada välja vajalikud lisaruumid kontserttegevuse jaoks esinejatele ja külastajatele.
Paralleelselt tuleb taotleda restaureerimiseks vajalikke vahendeid riigieelarvest, Narva linnalt ja teistest allikatest. Narva Aleksandri kiriku kordategemise ja juurdeehituse esialgne maksumus on kokku ca 2,5 miljonit eurot.
Järgmine Narva Aleksandri kiriku kordategemise töörühma koosolek on planeeritud 22. augustile ja toimub siseministeeriumis. Narva Maar­ja kogudus on väga tänulik Eesti riigile, Narva linnale, kirikule ning kõikidele eestpalvetajatele ja annetajatele selle tänuväärse ettevõtmise, Narva Aleksandri kiriku täieliku kordategemise toetamise eest.
Urmas Karileet,
Narva Maarja koguduse hooldajaõpetaja

Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde! (Jh 12:32)