Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Mihklis mõeldi kogukonna heaolule

07.10.2015 | | Rubriik: Ühiskond

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.
Internet

Mihklipäeval kogunes Mihkli pastoraati mõnikümmend inimest, et kuulata arutelu valdade ühinemise teemal. Muusikalise tervituse tõi Kohilast Männiste pereansambel.

Järgmise aasta 1. juuliks töötatakse välja haldusreformi seadus, millega kehtestatakse omavalitsuste hindamise kriteeriumid. Valla suuruseks on plaanis kinnitada 5000 elanikku.
42 külaga Koonga vallas, mille territooriumile jääb Mihkli kirik, on elanikke 1121. See tähendab kas vabatahtlikku või sunniviisilist liitumist mõne teise vallaga. Just seda koguneti kiriku nimepäeval kuulama-arutama koguduse ja kogudust varem teeninud vaimuliku Toomas Maaranna eestvõttel.
Kogunenud mitmekümnele inimesele jagasid selgitusi Koonga maavanem Mikk Pikkmets, volikogu esimees Vallo Kappak, enim aga reformi kavandava ekspertgrupi liige, umbes kaks aastat Lääne-Nigula vallavanema ametit pidanud Mikk Lõhmus.
Koguduse tublide naiste küpsetisi maitstes kuulati pingsalt Lääne-Nigula vallavanema juttu ühinemisest saadud positiivsest kogemusest, sest Läänemaa suurima valla hajaasustus, elanikkonna vähenemine, aga ka tehnoloogia muutus tingib sarnaseid probleeme, nagu on Pärnumaa loodepoolseimal vallal Koongal.
Esinejad ja kuulajad olid ühte meelt, et valdade liitmisest peab inimestele kasu olema ja et maal elamine pole odav. Palju küsimusi tekitavad koolid, nende ülalpidamine või siis sulgemine.
Näiteks on Lõpe koolis kolme klassi peale neli õpilast, ent kui kool suletakse, kaob tõenäoliselt peatselt kogu küla. Alla 10 elanikuga külasid on Koonga vallas 15, viies külas pole aga ainsatki elanikku.
Loodame, et ühinemisest sünnib kasu nii peaingel Miikaelile pühitsetud Mihklis kui mujal paikades ning külade hääbumine suudetakse peatada.
Rita Puidet

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)