Esileht » Uudis » Esileht »

Mihkli kogudus võõrustas külalisi

16.11.2016 | | Rubriik: Esileht

Eesti vabariigi 100. aastapäeva pidustused algavad jumalateenistusega 16. aprillil Mihkli Miikaeli kirikus. Arhiiv

Pärnumaale Koonga valla territooriumile jääv Mihkli küla ja 13. sajandil ehitatud Miikaeli kirik on tõusnud huviorbiiti. 3. novembril oli Lääne praostkonda kuuluvas koguduses visitatsioon, millest võttis osa ka piiskop Tiit Salumäe. Koonga vallamajas oli kohtumine vallavanema ja kooli juhtidega.

Päeva alustuseks peeti visitatsiooni esimene osa koguduse kantseleis vastavalt visitatsiooniks ette nähtud 127 küsimusele. Päeva lõpus oli jumalateenistus, kus teenisid piiskop Tiit Salumäe, Lääne praost Leevi Reinaru, koguduse hooldajaõpetaja Kaido Saak ja diakon Meelis Malk.
Koguduse piirkonnas elab 1500 inimest, kellest umbes 400 on koguduse liikmed. Kogudust iseloomustades ütleb praost Reinaru, et inimesed on pühendunud ja tegusad – jumalariigi tublid töötegijad. Lisaks igapühapäevasele jumalateenistusele peetakse kaks korda kuus palvetundi Pikavere palvemajas. Igal aastal peetakse koguduses mihklipäeval praostkonna konverents. Vahetatud on kiriku katus ja hoolt kantakse ajaloolise kirikumõisa hoonete eest.
Suvisel ajal osales kogudus «Teeliste kirikute» projektis. Tähelepanu väärib, et 25 elanikuga küla kohta on koguduses üle paarikümne vabatahtliku. Koosolekul arutati ja leiti, et uuesti tuleks elavdada koostööd sõpruskogudustega. Elu vallas toimib: on kaks raamatukogu ning kool Lõpel ja Koongas.
Laiemale avalikkusele pakub Mihkli aga huvi seoses Eesti vabariigi 100. aastapäeva tähistamisega. Mihkli ajalooline kihelkond oli jagunenud Eestimaa ja Liivimaa vahel. 1917 ühendati Eestimaa kubermang Liivimaa põhjaosaga ja loodi alus Eesti riigi kontuuri tekkele. Juubeliüritused algavadki järgmisel aastal 16. aprillil jumalateenistusega Mihkli kirikus, kuhu oodatakse osalema ka vabariigi presidenti.
Koosolekul Koonga vallamajas kõneles vabariigi aastapäeva tähistamise protsessist EV100 suurprojektide juht Margus Kasterpalu. Koosolekul otsustati, et vallavanem Mikk Pikkmets kutsub kokku jumalateenistuse toimkonna koosseisus Margus Kasterpalu, volikogu esimees Vallo Kappak, Tiit Salumäe, praostkonna muusikatöö sekretär Lia Salumäe, Leevi Reinaru, Kaido Saak, koguduse juhatuse esimees Targo Pikkmets, koolide direktor Mare Paarasma ja Lõpe kultuurimaja juhataja Kristel Rohumägi. Toimkonna järgmine koosolek on kadripäeval, 25. novembril Mihkli koguduse kantseleis.
Regionaalpoliitikast, mis Läänemaal kirgi kütab, kõneles koosolekul piiskop Tiit Salumäe. Valupunktiks on Lõuna-Läänemaale jäävad Lihula ja Hanila, aga ka Pärnumaale jääv Koonga vald.
Juba praegu on Läänemaa kõige väiksem maakond mandril, aga kui lõunapoolsed vallad ühendatakse Pärnumaaga, tekib küsimus, mis saab edasi Läänemaa kultuurielust, aga ka inimestest, kes on end ajalooliselt ja kultuuriliselt läänlasteks pidanud. Regionaalpoliitika koordineerimatud muudatused ei ole vastutustundlik areng, tõdes piiskop.
Rita Puidet

Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. (Gl 6:1)