Esileht » Uudis » Uudised »

Meil on võimekad inimesed

09.05.2018 | | Rubriik: Uudised

Praostkonna tunnustuse pälvisid Hedi Vilumaa ja Tiit Zeiger.
2 x Jaan Männik

Viljandi praostkonna sinod peeti 12. aprillil Viljandi kutsehariduskeskuses Vana-Võidus, jumalateenistus aga linnas iidses Jaani kirikus.

Väike segadus koosoleku toimumiskoha üle lahendatud, jõudsin minagi pärale. Pidulik osa oli selleks ajaks küll läbi, ent kujutan ette, et kaks tunnustatavat olid tähelepanust liigutatud ja saalisolijad rõõmsad tublide inimeste üle.
Aasta töötegija tiitli pälvis Kõpu koguduse õpetaja Hedi Vilumaa pikaajalise ja ustava teenimise eest. (8. augustil saab tema ordinatsioonist 15 aastat. – R. P.) Kiriku sõbra tiitli sai aga Tallinna Kaarli koguduse diakon Tiit Zeiger kui ehitus- ja viimistlusvärvidega tegeleva firma AkzoNobel müügiesindaja, kes kinkis värve Helme kogudusele kirikla välis- ja siseviimistluse tarbeks ja käis isiklikult kohal, et sobivad värvitoonid välja valida.
„Kui inimestena suudame üksteist katkematult õpetada, rikastada ja üllatada, kui meil on võrratu pärandus looduse, ajaloo, kunsti, kirjanduse jms osas lihtsalt niisama käes, kui meil on igavese elu tõotused, lootused ja unistused, siis töö on selle kõige juures ainult abivahend aktiivse ja huvitava elu elamiseks. Rõõmsat meelt ja elujulgust!“ on tänusõnu kirjutanud Hedi Vilumaa.

Ühel meelel
Praost Marko Tiitus tõi oma ettekandes välja peegeldusi aastast 2017. Tegemist oli reformatsiooni 500. ja EELK 100. aastapäevaga, mil oli põhjust teadvustada oma usulise pärandi rikkust ja selle tähendust tänases päevas. Praost tõstatas küsimuse koguduste teenimise jätkusuutlikkusest – praegu on praostkonna 14 kogudusest seitse hooldajaõpetaja teenida, neist kahte aitavad teenida vikaarõpetajad, ühte diakon.
Haldusreformi järel on Viljandimaal kolm valda – see olukord paneb proovile koguduste ja vaimulike koostöötahte, et olla omavalitsusele heaks ja usaldusväärseks koostööpartneriks kogukonna teenimisel. „Senisest enam peaksime mõtlema sellele, kuidas aidata hiljuti ristimise ja konfirmatsiooni kaudu kogudusega liitunud inimestel leida oma koht kirikus ja koguduses ning elada teadlikku ja mõtestatud ristiinimese elu,“ sõnas praost.
Ühel meelel oldi nõus ettepanekuga täiendada vabariigi põhiseadust sättega, mis sõnastaks selgelt abielu mehe ja naise vahelise liiduna. Seejärel kinnitati ühehäälselt ka revisjonikomisjoni aruanne. Küll tegi komisjoni esimees Arvo Lasting märkuse, et toitlustuskulu puhul peaks juurde märkima, mis üritusega oli tegu ja kui mitu inimest üritusel osales. Praostkonna eelarvest andis ülevaate sekretär Toivo Vilumaa, tehes ettepaneku minna praostkonnakassa maksu puhul üle protsendipõhisele süsteemile.
Lühidalt kõnelesid oma kogemusest kirikukogu saadikuna Helve Hunt Viljandi Jaani kogudusest ja sinodikoosolekut juhatanud Jaani koguduse juhatuse esimees Tarmo Loodus. Helve on valitud tööd alustava õiguskomisjoni liikmeks ja ta avaldas lootust, et saab poole aasta pärast enamat kõnelda. Tarmo Loodus aga tõstis esile, et kui kirik võtab ühiskonnas selgeid seisukohti, siis on kõigil kristlastel lihtsam. Ta sõnas ka, et elu läheb mõneski asjas paremuse poole, tuues näitena toetusfondi ilusa eesmärgi kinkida kirikutele klavereid.

Inimeste juures
Koguduste ülevaadete puhul puudutati nii sisulist tööd kui ka tehtud remonditöid. Vahel kippus ehk rõhk viimasele langema, nii et Tarmo Loodus manitses olulisemale keskenduma ja ajast kinni pidama.
Kui Hallistes, kus praosti kõrval aitab teenida  emeriit­õpetaja Villu Jürjo, sujub koguduseelu vaikselt, siis hulga positiivset oli praostil esile tuua Jaani koguduse kohta. Projekti „Kodukirik tuttavaks“ raames käis kirikus 500 koolilast, osalejaid oli kirikute ööl, Jaani lastemaja avab teise rühma ja eesmärgiks on võetud kasvada kristliku lasteaiani. Noortejuhi lahkumine tekitas töös pausi, ent see on ületatud.
Tänu kiriku 545. aastapäevale pälvis pühakoda tähelepanu ja koguduse AjaLehe erinumber ilmus Maalehe vahel. Ülevaate teinud Tarmo Loodus tõdes, et kahjuks ei ole linna kaasava eelarve kaudu võimalik kiriku heaks panustada. „Hea meel on, et tasapisi siiski kasvame, mitte ei kahane,“ rõõmustas Loodus.
Allan Praats rõõmustas, et Pauluse koguduses on olnud tõhusad leerid ja uued inimesed on võtnud endale ülesandeid ning uus nõukogu ja juhatus on hästi tööle asunud. Nõukogu täienemist tõi välja ka õpetaja Elve Bender Tarvastu koguduse kohta, samuti piibliringi käivitumist, häid suhteid Ämmuste kooli ja Suislepa purjelaagriga ning sedagi, et mõni koguduseliige maksab liikmemaksuna kümnist.
Kõige lühema ülevaate tegi aga Kolga-Jaanist Peeter Parts, sõnades: „Meil on kõik väga hästi!“
Igas koguduses on midagi head, kuigi mõneski kohas liikmesannetajate arv väheneb. Ülevaade Pilistvere koguduse kohta jäi kuulmata, sest ühtki saadikut sinodil polnud. Kivi praosti aadressil lennutas Villu Jürjo, kes aitab teenida Paistu kogudust. Ta heitis ette, et teenimise korraldamine pole mõistlik ja suhtlemine jätab soovida.
Vabatahtlikult praostkonna muusikatööd koordineeriv Tuuliki Jürjo tõstis esile, et praostkonnas on olemas orelite kuldfond. Ainsana pole orelit Halliste kirikus, ent iga orel vajab vähemalt korra aastas hooldust ja pidevalt mängimist. Orelikultuuri hoidjad on just kogudused, kus on ühendatud kaks poolt: pill ja inimene.

Rohkem koostööd
Haldusreformi tulemusest mõtteid mõlgutanud peapiiskop Urmas Viilma kutsus kogudusi rohkem koostööd tegema. Näite tõi ta Saaremaalt, kus on 12 kogudust ja ainult üks vald. Oma koha eest ühiskonnas peab seisma ja olema aktiivsem, rõhutas peapiiskop.
Kihelkonna mõiste on tagasi tulnud, ent saamas uut sisu. Seepärast on oluline, et kogudused tegeleksid ennekõike inimestega, mitte hoonetega. Peapiiskopi ütlus, et kui liikmeskonna vähenemine jätkub samas tempos, pole selleks ajaks, kui tema pensionile jääb, kirikus ühtki liiget, kõlab küll naljakana, aga probleem on tõsine. Vanad kirikuhooned on ka riigi vara ja riik peab vastutama nende püsimise, kirik inimeste eest.
Kantsler Andrus Mõttus aga kutsus koguduste esindajaid tema kui majandusnõukogu juhiga aktiivselt suhtlema ja oma plaanidest rääkima, et vajadusel kiiresti reageerida.
Koosolekule järgnenud jumalateenistusel Jaani kirikus jutlustas õpetaja Arvo Lasting.
Rita Puidet

Teemad:

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks. (Ps 33:12)