Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Meie ülesanne on olla kiriku liikmete poolel

26.01.2011 | | Rubriik: Persoon kaasajast

Kotimaa Eesti juurtega peatoimetaja Mari Teinilä töökabinetist võib heal juhul märgata üle sadamakraanade Eesti lähedust. Matti Karppinen
Kohtume kristlik-ühiskondliku nädalalehe Kotimaa peatoimetaja Mari Teiniläga toimetuse ruumes, mis asuvad Helsingis Läänesadama lähedal. Meri paistab aknast ja kui oleks selgem ilm, võiks loota, et äkki näeb teisel pool Tallinna.

Kuigi Helsingit eraldab Tallinnast vaid 70 kilomeetrit, on tunda, et olen teises kultuuriruumis, milles kirikul ja kiriklikul meedial on sootuks teine roll kui meie ühiskonnas. Saan esitada peatoimetajale Mari Teiniläle olulisi küsimusi Soome kirikulehe kohta.
Toimetus asub suures seitsmekorruselises majas,  mis tervenisti on kirjastamisega seotud tegevuse päralt. Esmalt siirdume esimese korruse sööklasse, kus pakutakse kõigile ajalehe juures töötavatele inimestele soodushinnaga süüa. Tööandja maksab osa toiduhinnast, põhjendades, et kui inimene saab töökohas odavamalt süüa, siis on ta rohkem aega töö juures ja saavutab seeläbi paremaid tulemusi. Arukas, mõtlen ma seepeale. See, et soomlased targad on, saab kinnitust järgmise tunni jooksul, mil saan teha intervjuu ajalehe peatoimetaja Mari Teiniläga.
Kaua olete olnud tööl Kotimaa (‘Kodumaa’. – Toim.) toimetuses ja kaua peatoimetaja ametis?
Olen töötanud ajalehe juures 12 aastat, sellest kaks viimast aastat peatoimetajana.
Mida kujutab endast ajaleht Kotimaa?
Kotimaa kujutab endast õigupoolest meediakontserni, kuhu kuulub mitu väljaannet. Suurim neist on ajaleht Kotimaa, mis ilmub igal neljapäeval ja mille tiraaž on 40 000. Pooled lehe tellijatest on eraisikud ja pooled kogudused. Leht on tellitud enamikule koguduse töötajatele ja juhtorganite liikmetele.
Kord kuus ilmub ajakiri Askel (‘Samm’. – Toim.), mille tiraaž on 17 000. Lastele mõeldud väljaanne on iga kuu ilmuv Lastenmaa (‘Lastemaa’. – Toim.). Korra aastas antakse välja noortele mõeldud ajakirja Fleim (ingl flame – leek. – Toim.), mille tiraaž on 20 000. Iga päev uuendame uudiseid internetis. Lisaks aitame kogudustel välja anda oma lehti. Töötajaid on kontsernis 80, ühes kirjastamispoolega 130.
Millised on peamised teemad, mida ajalehes Kotimaa käsitletakse?
Peateemaks on kirik ja ühiskond, millele lähenetakse rahvakiriku vaatenurgast. Ajalehe asutamise eel (aastal 1905) leidsid pastorid, et ristiusk on ohus, ning vastukaaluks loodi oma ajaleht. Eelmisel aastal toimunud kirikust lahkumise laine näitas, et kirik on ka tänapäeval ohus: seega on tegu aktuaalse lähenemisega. Ajalehe eesmärk on teenida inimesi nende usust sõltumata. Toome ära erinevusi konservatiivsete ja liberaalsete suundade vahel. Püüame anda kõigile sõna.
Uusim areng on seoses internetiga, kuhu lähevad kõik aktuaalsed uudised. Nii seisame valiku ees, milliseks leht kujundada, et see oleks ka internetiajastul aktuaalne. Meie valitud tee on lehe muutmine rohkem ajakirja suunas. Sel juhul jääb internet uudiste vahendajaks ja lehes analüüsitakse seda, milline on nende uudiste pikaajaline mõju kirikule ja ühiskonnale. Esimene ajakirjale sarnasemaks muutunud leht ilmub juba 3. märtsil.
Rääkige lehe probleemidest ka. 
Mari Teinilä mõtleb pikalt, mis osutab sellele, et suuri ja nähtavaid probleeme pole.
Infot on liiga palju ja see on kõigi ajalehtede ühine probleem. Inimesed on erinevad: näiteks Helsingi elanikud on hoopis teistsugused kui 300 kilomeetri kaugusel asuva maakoha inimesed. Ometi peaks igaüks tundma, et ajaleht puudutab teda.
Samuti on ühiskonna probleemidega: vaesed vaesuvad ja rikkad rikastuvad. Ka internetiga liitub omajagu muresid: seal saab kommenteerida lugusid, aga vahel on kommentaarid kurjad ja peame neid kustutama. Nüüd saab Kotimaas kommenteerida ainult oma õige nime all, sest ilma selle nõudeta läks asi käest ära.
Kuidas hindate Kotimaa suhet kirikuga?
Oleme osa kirikust ja pooled lugejaist saavad ajalehe kiriku kaudu. Võin öelda, et oleme kriitiliselt solidaarne kirikus. Me ei esita alati kiriku juhtkonna otsuseid positiivses valguses. Oleme mitmes asjas eri meelt. Meie ülesanne on olla kiriku liikmete poolel.
Kui samas kontsernis on nii mitu erinevat ajalehte-ajakirja, kas siis ei teki nende vahel konkurentsi?
Ajalehe Kotimaa ülesanne on käsitleda kiriku ja ühiskonna teemat. Ajakiri Askel aga vaatleb inimest persoonina. Need on erinevad lähenemisviisid. Kotimaa on ainus Soomes ilmuv ajaleht, mis käsitleb ühiskonda ja kirikut tervikuna ning levib üle maa. Koguduste ja äratusliikumiste ajalehed aga pööravad tähelepanu vaid teatud piirkonnale või teatud suundumustele kirikus.
Järgneva vestluse käigus lubab Mari Teinilä korraldada toimetuse väljasõidu Tartusse, et tutvuda Eestimaa, Eesti luterliku kirikuga ja Eesti Kiriku toimetusega. Seitsmekorruselisest toimetusemajast väljudes on südames soe ja tore tunne, sest olen kogenud soome külalislahkust ja näinud, kui kenasti nad seal teisel pool lahte ikka elavad.
Kaido Soom

Mari Teinilä (50)
Perekond
Abikaasa on pastor, Helsingi koguduste liidu juhi ametist pensionile jäänud Pekka Hietanen. Peres kokku neli last ja seitse lapselast.
Juured
Sündinud Namiibias misjonäriperekonnas. Vanaema oli eestlane, pea kogu emapoolne suguvõsa elab Eestis.
Varasemad töökohad
Kirkko ja Kaupunki (Helsingi koguduste ajaleht) ja Suomen Lähetyssanomat (Soome misjoniuudised).
Miks läks Kotimaasse tööle
See on kirikusse kirglikult suhtuva toimetaja unelmate töökoht.
Elu moto
Tõde vabastab teid (Jh 8:32).

Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! (Rm 12:21)