Slava Ukraine
Esileht » Pühapäevaks » Jutlus »

Meie rõõmu ja jõu allikaks on meie Issand Kristus

13.04.2016 | | Rubriik: Jutlus

Js 40:26–31

Me elame praegu ülestõusmispühade järgses ajas. Ülestõusmispühade sündmus annab sisu kogu meie elule. See täidab meie südamed rõõmu ja lootusega. Lauliku sõnadega võime meiegi öelda: «Hõisake Jumalale, kõik ilmamaa!» Igal kevadel tunneme rõõmu Jumala loomingust ja ülestõusmispühade sõnum ning tähendus annavad meile uut jõudu.
Prohvet Jesaja sõnum juhatab meie tähelepanu Jumalale, kes on loonud meid ümbritseva maa ja maailmaruumi. Loodus peidab endas tohutuid üllatusi, saladusi, kauneid elamusi ja rõõme.
Prohvet ütleb meile, et Jumal on kõik loonud ja seda kõike luues ei ole ta väsinud. Looja on oma loomistegevuses mõelnud ka tulevikule. Jumal armastab meid kõiki ja seetõttu ongi ta saatnud siia maailma oma poja Jeesuse, kellel lasi surra kõigi inimeste eest ja, mis veelgi olulisem, äratas ta ka surnust üles. Jeesuse jüngrid nägid ülestõusnud Issandat ja kohtusid temaga. Nad nägid oma silmaga ja katsusid oma käega Issanda haavu. Kui nad enne ei olnud mõistnud, mida Jeesus oli neile rääkinud, siis nüüd oli nende hirm kadunud. Jeesuse Kristusega kohtumine kaotas kõik nende kahtlused ja nad said rõõmsaks, nähes, et Jeesus on tõesti üles tõusnud. Jeesusega kohtumine julgustas neid ning kinnitas nende usku ja andis neile uut jõudu.
Millest saame meie jõudu nendel aegadel, kui on raske? Kas annab meile jõudu see, kui me end pärast väsitavat päevatööd välja magame? Või piisab meile kosutavast söögist ja joogist, millega oma nälga ja janu kustutame? Puhkamine ning söök ja jook kosutavad küll meie väsinud keha, kuid sellest ei piisa. Me rõõmustame ja saame uut jõudu kogu Jumala loomingust, mis meid ümbritseb. Aga eelkõige on meie rõõmu ja jõu allikaks meie Issand Kristus. Jeesuse ülestõusmisega on meidki äratatud uuele elule. Mitte ainult surm ei ole saanud nüüd meie jaoks uue tähenduse, vaid juba praegu on meie jaoks loodud uus elu. Sõnum ülestõusnud Issandast ei saa jätta meid puudutamata. Selle sõnumiga kingib Jumal inimestele lootust ja usku. See kannab meid läbi ka hädadest ja muredest ning paneb tõeliselt rõõmustama ja tänama Jumalat.
Sageli arvatakse, et Jumal avaldab end meile millegi täiesti ebahariliku kaudu, me ei oska näha Jumalat tavalises igapäevases elus ja asjades. Me ei ole valmis selleks, et Jumal tuleb meie juurde argipäevas. Ristiusk õpetab meile aga hoopis vastupidist. Kui Jumal saaks meie jaoks nähtavaks ainult ebatavalises ja erakordses, siis tähendaks see, et Jumal viibib selles maailmas väga harva. Kui me aga otsime Jumalat igapäevastes asjades ning ka leiame, siis tähendab see seda, et Jumal on alati kohal. Ristiusk ei kujuta maailma sellisena, kus Jumal haruharva viibib, vaid maailmana, mis on täidetud Jumalast, kes on alati meiega.
Et Jumalat kohata, peame heitma kõrvale oma uhkuse ja kõrkuse ning tunnistama, et mina inimesena ei ole kõikvõimas, ma ei valitse selle maailma üle ja minu kätes ei ole ka mu enda elu. Selleks, et tulla toime eluga selles maailmas, vajan ma sageli abi, mida ei saa anda mitte ükski teine inimene. Elu kõige raskematel ja lootusetumatel hetkedel saame kõik oma koormad ja lootuse panna vaid ülestõusnud Issanda ette. Jeesus on see, kelle peale saame loota, kes seisab meie kõrval meie mures ja meeleheites. Kui Jeesus on puudutanud meie südameid ja kinkinud meile usu, siis tahame seda rõõmusõnumit ka teistega jagada ning selle kingituse eest Jumalat tänada. Jeesus soovib, et kõik, kes temas on ära tundnud ülestõusnud Issanda, seda rõõmsat sõnumit ka teistega jagaksid. Jeesus tegutseb siin maailmas inimeste kaudu, juhtides nende tegusid. Ta kutsub inimesi andma oma usust tunnistust. Inimestena võime end tunda nõrkade ja väetitena, meile tundub, et meil pole vajalikke oskusi, et rääkida teistele Jeesusest. Aga kui Jumal on kinkinud meile usu, siis annab ta ka kõike muud.
Jumal kutsub meid, sest tal on igaühe jaoks oma ülesanne. Andes meile ülesande, annab ta ka vajalikud oskused. Neid, kes on nõrgad, muudab ta tugevaks, ja neid, kes vajavad juhatamist, ta juhatab. Neid, kes on arad, muudab ta julgeks ja annab nende suhu oma sõnad. Jumal on jaganud meile kõigile oma ande ja ta ootab, et me neid ka kasutaksime. Meil kõigil on võimalus omal moel olla jumalariigi töös kaastöölised. Igaüks meist saab anda oma panuse oma koguduses. Jumal vajab meist igaühte. Igas koguduses oodatakse ja vajatakse inimesi, kes tunnistaksid oma eluga ning oma töö ja suuga Issanda imelistest tegudest meie tavalises igapäevaelus. Kui me ka väsime, siis annab tema meile jõudu, nii et me ei komista ega kuku, sest meie ülestõusnud Issand ise toetab meid ja tegutseb siin maailmas oma kiriku kaudu. Aamen.

Lea Jants,
Nissi koguduse õpetaja

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)