Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Meie ligimene

29.08.2012 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Jeesuse avalikku tegevust vaadates võib märgata, kuidas ta aitas kõiki inimesi. Issand ei teinud vahet oma sugulaste ja võhivõõraste vahel. Ta ei pööranud tähelepanu inimese ametile ja positsioonile ega sellelegi, kas inimene elas korralikku elu või oli suisa patune. Kõik said Jeesuse käest abi. Ta andis igale inimesele võimaluse tulla tema juurde ja hakata järgima Issandat. Temas oli armastust kõigi inimeste jaoks ja ta märkas kõigi muresid ning aitas neid.
Meie oleme tänapäeva maailmas Jeesuse missiooni jätkajateks. Oma eluga andis Jeesus meile eeskuju, et suhtuksime kõigisse inimestesse kui oma ligimestesse ja püüaksime kõigile head teha.
Kristlik kirik ei saa ega tohi olla endasse sulgunud vagade inimeste ühendus, vaid peab olema maailmas ja kuulutama oma sõnumit kõigile inimestele. Sõnum läheb kohale siis, kui suhtume teistesse inimestesse kui ligimestesse: hoolivalt ja armastavalt. Ligimesearmastus tähendab hättasattunu toetamist, patusele andestamist, haigete ja vanade külastamist, kirikust tuge otsiva ligimese aitamist.
Kristus annab meile jõudu heade tegude tegemiseks. Kui kogeme oma elus seda, kuidas tema armastab meid ja halastab meie peale, siis saame ülesande minna ja teha teisele inimesele nõndasamuti, nagu teeb Kristus meile. Jumal annab oma armastuse Vaimu meie südamesse ja seeläbi suudame armastada kõiki ja kõikjal.
Kaido Soom

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)