Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Meie Kirik – konservatiivsete vaadete platvorm

03.03.2021 | | Rubriik: Kirikuelu
Meie Kiriku toimetuse põhituumik – Illimar Toomet (vasakult), Veiko Vihuri ja Enn Auksmann – 2015. a Pärnu Eliisabeti kiriku käärkambris. Illimar Toomet teenib Märjamaa ja Kirbla kogudust ning EELK vikaarõpetaja Enn Auksmann eestlasi Los Angelese koguduses USAs. Erakogu.

Karja, Pöide ja Saaremaa Jaani koguduse õpetaja, aastatel 2001–2015 EELK Saarte praostkonna praost ning veebiajakirja Meie Kirik peatoimetaja ja üks selle loojatest Veiko Vihuri andis põhjaliku ülevaate Meie Kiriku käekäigust.

Milline on veebiväljaande Meie Kirik sünnilugu?

Veiko Vihuri: Portaal või veebiajakiri Meie Kirik on Augsburgi Usutunnistuse Seltsi väljaanne. Nimetatud selts on 2006. aastal asutatud kasumit mittetaotlev vabatahtlik organisatsioon, mille sihiks on Kristuse Kiriku toetamine konservatiivse kristliku teoloogia tutvustamise ja levitamisega.

Mõte luua veebiväljaanne tekkis millalgi 2000. aastate keskpaigas. Toona arutleti ja vaieldi Eesti luterlikus kirikus elavalt nii kiriku ülesehituse, vaimuliku ameti kui liturgia küsimustes. Soovisime esindada ja edendada kiriklikult orienteeritud, katoolse hoiakuga luterlust. 

Nime laenasime aastatel 1920–1931 ilmunud konservatiivselt luterlikult väljaandelt, mida toimetas Harald Põld. Astusime veebilehega avalikkuse ette 1. juunil 2007. Toimetuse pöördumises väljendasime soovi „vahendada uudis- ja arvamuslugusid ning teoloogilisi artikleid, mis aitaksid orienteeruda kaasaja kireval usu- ja kirikumaastikul, mõista selgemini Kristuse kiriku missiooni selles maailmas ja süvendada kristlikku usku“.

Kuidas on nende aastate jooksul ajakirja tegemine muutunud?

Esimesel etapil (2007–2015) tegutses Meie Kirik võrguaadressil www.meiekirik.ee. Kahjuks ei ole see enam tervikuna kättesaadav, kuid sellest on säilinud jälgi küberruumis. Osa seal ilmunud olulisematest artiklitest on avaldatud paberkandjal (kogumikud Meie Kirik 2007, 2008 ja 2009), osa ka uuel veebilehel.

Aastal 2015 jätkasime tegevust uues kujunduses ja uuel veebiaadressil – www.meiekirik.net. Viimati uuendasime oma välisilmet 2020. aasta kevadel. Toimetuse põhituumik – Veiko Vihuri, Enn Auksmann ja Illimar Toomet – on läbi aastate samaks jäänud. Mina olin aastatel 2015–2018 ka portaali Objektiiv peatoimetaja. Sel perioodil oli Meie Kiriku tegevus tagasihoidlikum, aga hoidsime veebilehte siiski käigus. 

Kuhu paigutub Meie Kirik Eesti kristliku ajakirjanduse maastikul?

Tänaseks tegutseb juba mitmeid kristlikke veebilehti. Ajalehel Eesti Kirik on oma veebiversioon, EELK kodulehel on kiriku-uudiseid ja arvamusi vahendav rubriik e-Kirik. Liberaalse kallakuga näikse olevat Kirik ja Teoloogia, äsja hakkas ilmuma katoliiklaste veetav veebiajakiri Kolleegium. 

Portaali Meie Kirik võib pidada kiriklik-konservatiivse suuna väljundiks. Tahame pakkuda platvormi konservatiivsetele vaadetele, seda nii ühiskondlikus kui kiriklikus elus. Leiame, et kristlikul meediamaastikul on tarvis selgelt konservatiivset väljaannet, mis seisaks traditsioonilisel õpetuslikul positsioonil.

Kas Meie Kiriku teemadering on aastatega muutunud?

Meie läbivaks teemaks on kristliku kiriku püsimine traditsioonilisel usualusel, seda nii maailmas kui Eestis. Ohtudele osutamine, kristliku õpetuse kaitsmine ja tutvustamine. 

Arvan, et alguses oli rohkem teoloogilise sisuga artikleid. Püüdsime tutvustada klassikalist ja konfessionaalset luterlikku teoloogiat, aga samuti oikumeenilise liikumisega seotud tekste, katoliku ja ortodoksi kiriku teoloogiat. Mina olin toona EELK esindaja Porvoo kirikuosaduse kontaktgrupis ja mõnda aega osalesin ka EELK ja EAÕK kõnelustel. 

Lisaks tekkisid päris tihedad suhted konfessionaalsete luterlastega Soomes, Lätis, Leedus ja USAs ning teatud katoliku ringkondadega. Kõik need sidemed ja suhted on ühel või teisel moel aidanud kujundada ka meie veebiajakirja sisu – kas teoloogiliste artiklite, arvamuslugude või uudiste näol. 

Milline on Meie Kiriku suund tulevikus?

Meie Kiriku poolt valitud suunda ei ole kavas muuta. Kas ja kuidas tegevust laiendada, on omaette küsimus. Möödunud aastal proovisime teha videosaateid. Vahest tasuks seda edasi arendada. Tunnen, et senisest veelgi rohkem oleks vaja tähelepanu pöörata mitmesugustele usulistele või vaimsetele küsimustele vastuseid otsivatele inimestele, aga samuti apologeetikale, seda kõike muidugi klassikalise kristliku õpetuse valguses.

Mis rubriike veebiajakirjas leidub?

On esindatud uudised, arvamuslood, teoloogilised artiklid ja vaimulikud tekstid (jutlused, mõtisklused).

Kes on ajakirjas ilmunud tekstide autorid?

Lisaks toimetuse liikmetele on ühes või teises vormis kaastööd teinud väga erineva taustaga autorid. Peatoimetajana kirjutan ise üsna tihti, ametivend Enn Auksmann kirjutas mitu aastat häid vaimulikke mõtisklusi. Viimastel aastatel on oma jutlusi saatnud õpetaja Avo Kiir. Aeg-ajalt teevad kaastööd õpetajad Arne Hiob, Marek Roots, Illimar Toomet (toimetuse liige) ja teised, samuti ortodoksi preester Roland Tõnisson ja katoliku preester Rein Õunapuu. Kõiki autoreid ei jõuagi üles lugeda. Oleme küllalt palju tõlkinud ka välisautorite tekste. 

Milliseid tekste ootate kaastöödeks? 

Kahtlemata on kaastööd teretulnud, kui need sobivad Meie Kiriku profiiliga. Kuigi toimetuse liikmed on luterlased, oleme olnud avatud ka teiste konfessioonide esindajatele, ent siiski selle reservatsiooniga, et tahame seista traditsioonilisel kristlikul alusel. 

Kuidas olete majanduslikult toime tulnud?

Suuri kulutusi ei ole, sest töö on vabatahtlik ja honorari kaastöölistele me paraku maksta ei saa. Aeg-ajalt oleme teinud annetuskampaaniaid, et katta veebilehe pidamisega või uuendamisega seotud kulutusi. 

Kes loevad veebiajakirja Meie Kirik sotsiaalmeedia ja kodulehe statistika järgi?

Küllap loeb ja jälgib meie portaali teatud hulk EELK vaimulikke ja liikmeid, aga samuti teisi kristlasi ja ka neid, kes pole kiriku liikmed. Peab tõdema, et vaimulikest teemadest või teoloogilistest artiklitest enam äratavad huvi ühiskonnas toimuva kajastused. Näiteks üks minu arvamuslugu Kersti Kaljulaidist kogus rohkem kui 90 000 vaadet. Oh kui et samas suurusjärgus loetaks ka jutlusi ja muid vaimulikke tekste!

Kristel Algvere

Meie Kirik

Veebiajakiri ilmub aastast 2007.

Toimetuse põhituumik: Veiko Vihuri, Enn Auksmann ja Illimar Toomet.

Veebiaadress: https://www.meiekirik.net.

Augsburgi Usutunnistuse Seltsile on võimalik annetada, kasutades PayPal’i süsteemi, kodulehe jaluses on link.

Pildigalerii:

Teoloogiadoktor Veiko Vihuri ütleb, et veebiajakirja läbivaks teemaks on kristliku kiriku püsimine traditsioonilisel usualusel. Illimar Toomet.

Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid.  (Ps 98:1)