Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Meedia tegevuskava ootab koostamist

08.12.2021 | | Rubriik: Uudised

Eelmisel nädalal meediatööd kureerivaks assessoriks valitud praost Anti Toplaan toonitas Eesti Kirikule antud intervjuus, et operatiivsus on meedias sama oluline kui majanduses.

Kui oluliseks hindad meediatööd EELKs?

Anti Toplaan: Kommunikatsioon ja meedia on kiriku väga oluline tööriist, kus tuleb hoida ajaga sammu ja kuhu suunata parema tulemuse nimel suuremat tähelepanu.

Kiriklik meedia tundub olevat üksjagu killustunud, igaüks toimetab omaette. Tervikpildi loomiseks ja analüüsimiseks peaks olema visioonitoimkond, kes lähtub EELK arengukavas sätestatud eesmärkidest.

Millised on plaanid kirikuvalitsuse liikmena? 

Assessor on konkreetse valdkonna strateeg, mitte tegevjuht. Ta ei peaks võtma enda peale antud ala operatiivjuhtimist. Kirikuvalitsuse liikme meetodiks või tööriistaks on arutelu ja selle tulemusena sündivad otsused. Operatiivsus on meedias sama oluline kui majanduses, mida kirikus arutatakse vastavas komisjonis igal kuul. Kui lugeda, kuulata või vaadata kiriklikku meediat, tekib küsimus, kes suunab prioriteete. Kas senised erinevate väljaannete juurde koondunud nõukogud toimivad või tuleks nende roll muutunud oludes uuesti hinnata? Olulised märksõnad on digitaalsus, kiriku nähtavus veebis ja valdkonna seniste tegijate koostöö. EELK arengukava annab meile sihi, mida tuleks analüüsida, kas selle järgi liikuda või mitte. Seejärel tuleb koostada meedia tegevuskava, mis võiks olla üks olulisemaid ühise visiooni loomise eesmärke kiriku ees seisvate ülesannete ja sõnumi edastamises. Peame endalt küsima, kas kiriku sõnum jõuab ühiskonda ja kõnetab seda. 

Millest hakkad pihta? 

Alates ametisse kinnitamisest olen kogunud informatsiooni ja suhelnud erinevate inimestega. Juba sellel nädalal jätkame e-Kiriku operatiivsete veebikoosolekutega, mille fookus võiks olla laiem ja kuhu on kaasatud erinevad kirikliku sõnumi sisu loojad. 

Koroonaajal lühikese ajaga loodud e-Kirik annab ilmselt suuna ka teistele väljaannetele. Ideaalis võiks koondada ühtse strateegia alla nii kiriku elektroonilise meedia ja paberlehe, noorteajakirja kui misjonilehe, kelle vahel nähtavat koostööd ei ole. Üheks küsimuseks on, kas need võiks kuuluda ühte gruppi või meediamajja, kes juhinduvad ühisest meediastrateegiast. EKNi poole pealt tuleb jätkata EELK seisukohalt olulist koostööd nii ERRi ja kristlike raadiojaamadega ning pidada häid suhteid muude erameediakanalitega.  

Uue aasta alguses tuleb ellu kutsuda meediakomisjon, mille koostamise põhimõtted tuleks lahendada lähtuvalt soovitud eesmärkidest. Üheks võimaluseks on luua selline koostööorgan, kus on esindatud nii eksperdid kui väljaannete esindajad.

Eesti Kirik

Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest! (Mt 20:28)