Esileht » Uudis » Esileht »

Me saame lõigata, kui me ei väsi

29.01.2003 | | Rubriik: Esileht, Uudised

21.–22. jaanuarini toimus Läänemaal Roosta puhkekülas Õpetajate Konverents.
Konverentsi esimene tööpäev keskendus kahele teemale: kirik kui organism ja organisatsioon (ettekanded Randar Tasmuth ja Tiit Pädam) ning kiriku missioon ja visioon. Viimase teema käsitlemiseks esitasid ettekanded kaks aastat tagasi Õpetajate Konverentsil Toilas loodud vastava toimkonna poolt Veiko Vihuri ja Enn Auksmann.
Esimene teema käsitles kirikusiseseid küsimusi – kirikut kui organisatsiooni ning vaimulike ainelist, hingelist ja vaimset toimetulekut. Teine teema käsitles kiriku väljapoole suunatud tööl.
Südamevaluga valitud teemad
Randar Tasmuth leidis, et mõlemat teemat tuleb esitada võrdselt: «Need inimesed, kes tunnevad kirikust tulevat palju negatiivseid signaale ja mõtlevad, et nad enam ei jaksa, jaksaksid veel vähem, kui me räägiks ainult väljapoole tehtavast.»
«Inimese vajadused on kahesuunalised – ühed on suunatud enda poole, enda alalhoiuks, kus on vajalik minu aktsepteeritus; teised on suunatud väljapoole – mida teen mina maailmas, mis on minu missioon ja ülesanne, mida pean täitma,» kommenteeris teemade valikut Tasmuth, kes leiab, et eirata ei tohi kumbagi. «Kui eirame suunda väljapoole, siis on elu mõttetu. Kui eirame enda poole suunatut, siis ei suuda me väljapoole midagi teha.»
Pärast õhtusööki jagunesid konverentsil osalejad kaheksasse töörühma, kus arutati järgmisi teemasid: kiriku imago ja ühiskondlikud ootused (rühma juhtis Avo Kiir); kiriku vastutus oma töötegijate ees (Randar Tasmuth); kiriku huvid ja kohustused (Vallo Ehasalu); kirik ühiskonnas (Enn Auksmann); vaimulik kasvamine (Ove Sander); kiriku eklesioloogiline mõtestamine (Veiko Vihuri); kiriku juhtimisstruktuurid (Avo Üprus) ja koguduste võrk (Marko Tiitus).
Leeritöö materjalid kiideti heaks
Teise päeva keskpunktis oli rühmatööde kokkuvõte, leeritöö materjalide analüüs ning uue juhatuse valimine. Esimese päeva küllaltki vastakad arvamused said rühmatöödes lahti räägitud ja üle mõeldud ning nii toimus rühmatööde kokkuvõtete arutelu märksa konsensuslikumas õhkkonnas.
Pikk arutelu tekkis Noorsootöö Keskuse leeritöö toimkonna poolt välja töötatud materjali «Leeritöö EELKs» üle, kas kiita see heaks alusdokumendi, abimaterjali või normatiivse materjalina või vajaks materjal parandamist ja edasitöötamist.
Randar Tasmuth esitas Õpetajate Konverentsi õpetuskomisjoni arvamuse leeritöö materjalide kohta – leiti, et seda ei saa normatiivsena välja kuulutada. Mitu kirikuõpetajat aga leidis, et tegu on praktikas väga hästi toimiva materjaliga, kus esmakordselt on pööratud tähelepanu metoodikale ja pedagoogikale. Arutelu käigus seisukohad lähenesid ning konverents otsustas leeritöö toimkonna koostatud materjali «Leeritöö EELKs» heaks kiita ning soovitada seda kasutada kogudustes.
Neli aastat tagasi valitud Õpetajate Konverentsi juhatuse aeg sai selle konverentsiga ümber ning uude juhatusse valiti Marko Tiitus, Ove Sander, Vallo Ehasalu, Jaak Aus ja Annika Sipos.
Õpetajate Konverentsist EKs ka lk 3.
Alar Kilp

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)