Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Martna kiriku orel on remonditud annetuste toel

21.12.2018 | | Rubriik: Kirikuelu

Lääne praostkonna praost Leevi Reinaru ja orel.

Annetuste toel on Martna kirik saanud kroonlühtri ja oreli remonditud.

Aastal 2014 pidas Martna koguduse juhatuse esimees oma 70. sünnipäeva ja palus, et talle ei toodaks juubeliks lilli, vaid kõik see raha annetataks Martna kogudusele kroonlühtri ostmiseks. Kroonlühter oli 1980ndatel varastatud. Koori rõdu ees oli pikalt valitsenud hämarus. Nii koguneski kroonlühtri fondi tublide toetajate abiga kenake hulk raha. Suurimad annetajad olidki koguduse endised juhatuse esimehed Kulle Reinhold ja Oskar Sarapik.
Et aga 2015 sai kogudus oma endise õpetaja Pille Heckmann-Talvari abiga Saksamaalt kroonlühtri üsna soodsa hinnaga, siis otsustati organisti Lia Salumäe ettepanekul ülejäänud raha panna kõrvale oreli remondifondi.
2016. a lisandus sellele riigieelarvelistest vahendites regionaalarengu tarbeks n-ö katuseraha koguduseliikme Monika-Helle Helme eestkostel veel 5000 eurot.
Oreli remonditööd võttis enda peale meister Toomas Mäeväli. Ta on Martna kirikuga varemaltki tihedalt kokku puutunud. Tema seadistatud on elektrooniline kell kiriku tornis.
Toomas on orelit ikka pisut „tohterdanud“, sel korral võttis ta ette põhjaliku oreli remondi. Töid planeeriti pikalt, osa vajalikest detailidest telliti kohale Euroopa orelitöökodadest. 1846. aastal valminud Tantoni oreli prospekt ning ümbris- ja mängukapid puhastati, värskendati kergelt värnitsaga, paigaldati uus tinavile.
Kõige suurem töö tehti klaviatuuriga. Klahvide puidust ja luust katted olid ammu kaduanud ja asendatud kunstmaterjaliga. Nüüd on kogu klaviatuur mustvalges puhtuses ja säras. Täppisremondi osaliseks said tuulepõhi, vilestik ja lõõtsad. Orel sai häälestatud ja töökorda.
Esimese advendipühapäeva jumalateenistusel taaspühitses Lääne praostkonna praost Leevi Reinaru oreli ja õnnistas muusikariista ning organisti kaasa teenima, Jumalat ülistama ja austama.
Nii said unistused teoks, viled hüüdma ja rahvas hõiskama.
Küllike Valk,
Martna koguduse õpetaja

Pildigalerii:

Organist Lia Salumäe Martna vastremonditud orelil mängimas.
2 x Koguduse arhiiv

Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. (1Pt 5:7)