Slava Ukraine
Esileht » Teemad » Teoloogilist »

Martin Lutheri Ühingu teine täiskogu

15.02.2006 | | Rubriik: Teoloogilist

Martin Lutheri Ühingu teine korraline
täiskogu toimus 19. detsembril Türil. Mõeldes eelseisvale vaimulike
konverentsile, oli täiskogu teoloogiliseks teemaks vaimulik amet ja selle
luterlik mõistmine.

Täiskogu algas Türi Martini kirikus
palvusega, mille pidasid Paistu koguduse õpetaja Raivo Asuküla ja Järva praost
Teet Hanschmidt. Pärast palvust ja tutvumist ajaloolise Türi kirikuhoonega
siirduti pastoraati, kus toimus täiskogu koosolek, mida juhatas MLÜ esimees dr
Alar Laats. Koosolek algas uute liikmete vastuvõtmisega. Toimus MLÜ  nn teine laienemine – vastu võeti kümme uut
liiget. Praeguse seisuga on ühingul 35 liiget.

Koosoleku põhiosa moodustasid teoloogilised
ettekanded, mida pidasid Vallo Ehasalu (Vaimulik amet Uues Testamendis), Arne
Hiob (Vaimulik amet katoliku kirikus), Tiina Janno (Vaimulik amet läbi
misjoniprisma) ja allakirjutanu (Mõningaid aspekte Martin Lutheri käsitlusest
vaimuliku amet kohta). Ettekandeid ühendavaks teemaks oli vaimulik amet ja
selle mõistmine.

Iga ettekande lõpus oli koosolijatel
võimalus ettekandjale küsimusi esitada ning seda võimalust ei jäetud
kasutamata. Arutati vaimuliku ameti erinevate teoloogiliste aspektide üle ja
otsustati sõnastada teesid, mis väljendavad MLÜ ühist arusaama vaimuliku
ametist.

Praeguse seisuga on töö selles suunas
alanud ning jõuab loodetavasti lõpule MLÜ järgmise täiskogu ajaks, mis toimub
märtsis või aprillis Viljandis.

Jaan Lahe,

Paldiski koguduse õpetaja

Kristus ütleb: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu. (Lk 10:16)