Slava Ukraine
Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Märka ja tunnusta oma koguduse juhatuse esimeest

24.09.2014 | | Rubriik: Teated

Eesti luterliku kiriku toetusfond ootab taas aasta juhatuseesimehe esildisi.
Ootame vormikohaseid esildisi 10. oktoobriks toetusfondi juhataja Jaan Tammsalu aadressil Lastekodu 6A, 10113 Tallinn või jaan.tammsalu@eelk.ee.
Aasta juhatuseesimehe valib esitatute hulgast EELK juhatuseesimeeste konverents, mis toimub 17.–19. oktoobrini Nelijärvel. Aunimetusega kaasneb võimalus sõita Jeruusalemma või mõnda teise palverännaku paika.
Konkursi eesmärgiks on tõsta esile, tunnustada ja tutvustada üldsusele koguduste juhatuste esimehi, kelle töö tulemusel on toimunud märgatavad positiivsed muutused EELK kogudustes ja kogukonnas. Aasta juhatuseesimeheks saab esitada juhatuseesimeest, kes on koguduse juhatuse meeskonnatöö ja isikliku eeskujuga viimase kolme aasta jooksul märgatavalt elavdanud oma koguduse tegevust. Seega ei ole tegemist elutööpreemiaga.
Aunimetusele kandideerijaid saab esitada kas praostkonna vaimulike koosolek või praostkonna sinod või vähemalt viis vaimulikku või vähemalt 7 koguduste töötegijat, s.h vähemalt 3 vaimulikku või  kirikuvalitsus või vähemalt kolm kiriklikku sihtasutust, MTÜ-d, OÜ-t.
Toetusfond on otsustanud kümne aasta jooksul tunnustada kahtekümmet vaimulikku ja kümmet juhatuseesimeest. Alustasime aastal 2007. Kaheksa aasta jooksul on aasta vaimulikeks ja juhatuseesimeesteks esitatud ligi 80 inimest. Nendest 23 on osutunud vaimulike ja juhatuseesimeeste konverentside poolt välja valituks. Praegu rändab nendest üks, õpetaja Tauno Toompuu mööda vana palverännakurada Santiago de Compostelasse.
Jaan Tammsalu

Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis tema au! (Js 6:3)