Esileht » Uudis » Uudised »

Märka ja tunnusta oma kaastöölisi – taotle autasu

16.12.2015 | | Rubriik: Uudised

Taas on käes aeg vaadata tänades kõikidele kaastöölistele. EELK autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule teenete eest EELK ja koguduse töös vastava taotluse alusel. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le.
Autasud annab üle EELK peapiiskop Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 1. nelipühal 15. mail 2016.
EELK autasud jagatakse kolme kategooriasse:
• aumärgid: kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi tunnustusmärk,
• tunnustuskirjad: elutööpreemia, aukiri ja tänukiri,
• aunimetus: titulaarpraost.
EELK koostöömedal antakse EELK välispartnerile – vaimulikule või ilmikule –, kes on osutanud silmapaistvaid teeneid Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule või selle kogudusele. Ettepaneku EELK koostöömedali andmise kohta võib teha EELK koguduse juhatus või õpetaja ja EELK asutuse või koostööpartneri juhtorgan. Ettepanek peab olema põhjendatud ja selles peavad olema kirjeldatud autasustamiseks esitatu teened. Autasustamisettepanekud vaatab läbi EELK autasude komisjon, kes edastab oma arvamuse konsistooriumile. Taotlusvormi leiab sisevõrgust (www.eelk.ee/intranet). Koostöömedalid antakse üldjuhul kätte kohapeal.
Palun ettepanekud autasustamiseks esitada konsistooriumile hiljemalt 1. veebruariks. Taotlemise tähtaeg on toodud nii varasele ajale, et komisjon jõuaks taotlused läbi vaadata ja esitada konsistooriumile selle arvestusega, et kutsed autasude saajatele oleks võimalik aegsasti välja saata. Ettepaneku autasu andmiseks võib teha koguduse juhatus või õpetaja, praostkonna nõukogu või praost, EELK sihtasutuse või koostööpartneri juhtorgan, konsistooriumi assessor, kantsler, vaimulike konverentsi juhatus, piiskop või peapiiskop.
Teeneteristi tunnustusmärgi taotlus esitatakse otse peapiiskopile ja selle andmine ei ole seotud nelipüha tänuüritusega.
Autasu taotlusvormi leiab sisevõrgust (www.eelk.ee/intranet) või saab konsistooriumist. Arvesse lähevad ainult õigel vormil esitatud ja korrektselt täidetud taotlused.
Taotluses tuleb märkida esitatud kandidaadi andmed ja autasustamise põhjendus ning taotluse esitaja kontaktandmed. Taotlus tuleb esitada otse konsistooriumile. Ettepanekuna võib märkida ka taotletava autasu, aga see ei ole komisjonile siduv.
Tunnustagem siis oma tublisid inimesi!
Tiit Salumäe,
komisjoni esimees

Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! (Tn 9:18)