Esileht » Uudis » Uudised »

Märka ja tunnusta oma kaastöölisi

09.02.2011 | | Rubriik: Uudised

On võimalik esitada kandidaate EELK autasude saamiseks.
EELK autasude komisjoni koosolekul 1. veebruaril vaadati tagasi möödunud aastate tegevusele ja tõdeti, et tänu­üritus nelipühal Tallinna toomkirikus on leidnud avalikkuses hea vastukaja ja võetud omaks kiriku kaastööliste poolt.
Ka käesoleval aastal on kavandatud Kiriku sünnipäeval, 12. juunil tänada ja tunnustada kiriku tublisid töötegijaid. Olgu siinkohal meenutatud, et EELK autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule tema teenete eest EELK ja koguduse töös. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le.
EELK autasud jagatakse kolme kategooriasse:
• aumärgid: kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi tunnustusmärk,
• tunnustuskirjad: elutöö preemia, aukiri ja tänukiri,
• aunimetus: titulaarpraost.
Komisjon vaatas üle autasude andmise möödunud aastatel. Ühtekokku on antud välja 123 Teeneteristi. Neist 1. järku seitse, 2. järku 24 ja 3. järku 93. Tunnustusmärgi on andnud peapiiskop 23 tublile kiriku kaastöölisele. Aastatel 1999–2010 on välja antud 150 EELK aukirja. Kuldristi on pälvinud 2004.–2008. a seitse vaimulikku. Elutöö preemia on omistatud kolmele isikule ja titulaarpraosti nimetus neljale õpetajale.
Sel aastal palub komisjon ettepanekud autasustamiseks esitada konsistooriumile hiljemalt 10. märtsiks. Ettepaneku autasu andmiseks võib teha koguduse juhatus või õpetaja, praostkonna nõukogu või praost, EELK sihtasutuse või koostööpartneri juhtorgan, konsistooriumi assessor, kantsler, vaimulike konverentsi juhatus, piiskop või peapiiskop.
Teeneteristi tunnustusmärgi taotlus esitatakse otse peapiiskopile ja selle andmine ei ole seotud nelipüha tänuüritusega.
Autasu taotlusvormi leiab sisevõrgust (www.eelk.ee/intranet) või saab konsistooriumist. Arvesse lähevad ainult õigel vormil esitatud ja korrektselt täidetud taotlused.
Taotluses tuleb märkida esitatud kandidaadi andmed ja autasustamise põhjendus ning taotluse esitaja kontaktandmed. Taotlus tuleb esitada otse konsistooriumile. Ettepanekuna võib märkida ka taotletava autasu, aga see ei ole komisjonile siduv.
Tunnustagem siis oma tublisid inimesi!
Tiit Salumäe,
komisjoni esimees

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)