Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Märka ja tunnusta

25.02.2009 | | Rubriik: Teated

EELK autasude komisjon tuletab meelde, et on aeg mõelda neile, kes väärivad käesoleval aastal üldkiriklikku tunnustust ja tänu ning palub teha vastav ettepanek konsistooriumile.
Kõik taotlused peavad laekuma vastavalt kehtivale reglemendile hiljemalt 1. märtsiks  EELK Konsistooriumisse. Taotlusvorm on EELK koduleheküljel intranetis (http://www.eelk.ee/intranet/blanketid.php) ja seda saab ka konsistooriumist. Taotluses tuleb esitada autasustamise põhjendus ja anda oma kontaktandmed.
Otsuse kuldristi, teeneteristi, elutöö preemia, aukirja ja aunimetuse andmise kohta teeb konsistoorium. Otsuse tunnustusmärgi ja tänukirja andmise kohta teeb peapiiskop.

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)