Esileht » Uudis » Uudised »

Märka ja täna oma kaastöölisi

07.01.2015 | | Rubriik: Uudised

1. nelipühal, 24. mail annab peapiiskop Urmas Viilma Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus üle kiriklikud autasud kiriku tublidele töötegijatele. Autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule teenete eest EELK ja koguduse töös. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le.
EELK autasud jagatakse kolme kategooriasse:
• aumärgid: kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi tunnustusmärk,
• tunnustuskirjad: elutööpreemia, aukiri ja tänukiri,
• aunimetus: titulaarpraost.
Komisjon palub esitada autasude taotlused konsistooriumile hiljemalt 1. veebruariks.
Taotlused vaatab läbi autasude komisjon ja esitab oma ettepaneku konsistooriumile. Ettepaneku autasu taotlemiseks võib teha koguduse juhatus või õpetaja, praostkonna nõukogu või praost, EELK sihtasutuse või koostööpartneri juhtorgan, konsistooriumi assessor, kantsler, vaimulike konverentsi juhatus, piiskop või peapiiskop.
Teeneteristi tunnustusmärgi taotlus esitatakse otse peapiiskopile ja selle andmine ei ole seotud nelipüha tänuüritusega. Jätkuvalt on aasta ringi võimalik taotleda ka koostöömedalit. Koostöömedalid antakse kätte kohapeal.
Autasu taotlusvormi leiab sisevõrgust (www.eelk.ee/intranet ) või saab konsistooriumist. Arvesse lähevad ainult korrektselt õigel vormil ja õigeks ajaks esitatud taotlused. Eelmiste aastate taotlusi ei käsitleta. Taotluses tuleb märkida esitatud kandidaadi andmed, autasustamise põhjendus, varasemad autasud ja tunnustused ning taotluse esitaja kontaktandmed. Taotlus tuleb esitada otse konsistooriumile.
Tunnustagem tublisid inimesi!
Tiit Salumäe,
autasude komisjoni esimees

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)