Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Märka ja täna oma kaastöölisi

19.05.2021 | | Rubriik: Teated

Veel on võimalus esitada taotlusi kiriku tublide kaastööliste autasustamiseks. Taotlusi saab esitada kuni 22. maini konsistooriumi.

EELK autasu antakse vaimulikule ja ilmikule tema teenete eest või ka isikule, kes ei ole EELK liige. Taotlused vaatab läbi komisjon ja esitab oma ettepaneku konsistooriumile. Ettepaneku autasu taotlemiseks võib teha koguduse juhatus või õpetaja, praostkonna nõukogu või praost, EELK sihtasutuse või koostööpartneri juhtorgan, konsistooriumi assessor, kantsler, vaimulike konverentsi juhatus, piiskop või peapiiskop. 

Autasu taotlusvormi leiab siseveebist https://siseveeb.eelk.ee/et/kommunikatsioon-ja-suhtekorraldus/autasude-taotlemine/autasu-taotlemine-nelipuhaks/. Vaata ka EK nr 17 /21. aprill 20121.

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)