Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Märka ja täna oma kaastöölisi

21.04.2021 | | Rubriik: Kirikuelu
Aumärkidega tänab kirik oma tublisid töötegijaid.Arhiiv.

Nelipühaks, 23. maiks ootab konsistoorium taotlusi kiriku tublide kaastööliste autasustamiseks.

EELK autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule tema teenete eest EELK ja koguduse töös. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le.

EELK autasud on:

aumärgid: kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi tunnustusmärk, 

tunnustuskirjad: elutööpreemia, aukiri ja tänukiri, aunimetused ja tunnustused.

Taotlused vaatab läbi komisjon ja esitab oma ettepaneku konsistooriumile. Ettepaneku autasu taotlemiseks võib teha koguduse juhatus või õpetaja, praostkonna nõukogu või praost, EELK sihtasutuse või koostööpartneri juhtorgan, konsistooriumi assessor, kantsler, vaimulike konverentsi juhatus, piiskop või peapiiskop. 

Uue tunnustusena antakse aastast 2019 välja EELK koguduse kaastöölise märki. Koguduse kaastöölise hõbedase märgi saab anda koguduse kaastöölisele, kes on olnud vähemalt 15 aastat koguduses juhtorganis või kaastööline erinevates töövaldkondades. Kuldse märgi võib taotleda isik, kes on vähemalt 25 aastat olnud koguduse kaastööline. Märgi taotleb koguduse õpetaja ja valmistamise kulud kannab kogudus või tunnustatud isik ise. Kaastöölise märki saab taotleda  samuti siseveebist ja kogu aasta jooksul. Autasu taotlusvormi nelipühaks leiab siseveebist: https://siseveeb.eelk.ee/et/kommunikatsioon-ja-suhtekorraldus/autasude-taotlemine/autasu-taotlemine-nelipuhaks/.

Palun esitada õigeaegselt korrektne ja põhjendatud taotlus. Eelmiste aastate taotlusi ei käsitleta. Taotluses tuleb märkida esitatud kandidaadi andmed, autasustamise põhjendus, varasemad autasud ja tunnustused ning taotluse esitaja kontaktandmed. Taotlus tuleb esitada konsistooriumile.

Peapiiskop Urmas Viilma annab kiriklikud autasud kiriku tublidele töötegijatele üle lõikustänupühal, 10. oktoobril Tallinna piiskoplikus toomkirikus. 

Tunnustagem tublisid inimesi!

Tiit Salumäe,

piiskop,

autasude ja sümboolika komisjoni esimees

Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis juba olemas – see on Jeesus Kristus! (1Kr 3:11)