Esileht » Uudis » Esileht »

Märka ja täna oma kaastöölisi

11.01.2019 | | Rubriik: Esileht

EELK autasud ootavad saajaid.
Arhiiv

Nelipühal, kristliku kiriku sünnipäeval annab peapiiskop Urmas Viilma Tallinna piiskoplikus toomkirikus üle kiriklikud autasud kiriku tublidele töötegijatele.

EELK autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule tema teenete eest EELK ja koguduse töös. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le.
EELK autasud on:
• aumärgid: kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi tunnustusmärk,
• tunnustuskirjad: elutööpreemia, aukiri ja tänukiri, aunimetused ja tunnustused.
Palun esitada autasude taotlused konsistooriumile hiljemalt 15. veebruariks. Taotlused vaatab läbi komisjon ja esitab oma ettepaneku konsistooriumile. Ettepaneku autasu taotlemiseks võib teha koguduse juhatus või õpetaja, praostkonna nõukogu või praost, EELK sihtasutuse või koostööpartneri juhtorgan, konsistooriumi assessor, kantsler, vaimulike konverentsi juhatus, piiskop või peapiiskop.
Teeneteristi tunnustusmärgi taotlus esitatakse otse peapiiskopile ja selle andmine ei ole seotud nelipüha tänuüritusega. Jätkuvalt on aasta ringi võimalik taotleda ka koostöömedalit. Koostöömedalid antakse kätte kohapeal.
Autasu taotlusvormi leiab siseveebist (www.eelk.ee/intranet) või saab konsistooriumist. Palun esitada korrektne ja põhjendatud taotlus. Arvesse lähevad õigeks ajaks esitatud taotlused. Eelmiste aastate taotlusi ei käsitleta. Taotluses tuleb märkida esitatud kandidaadi andmed, autasustamise põhjendus, varasemad autasud ja tunnustused ning taotluse esitaja kontaktandmed. Taotlus tuleb esitada otse konsistooriumile.
Autasustamise kontsertpalvusele on kutsutud kõik, keda on eelmistel aastatel autasustatud EELK teenetemärkidega. Teeneteristi kavaleridel on võimalus tellida vastava järgu miniatuur internetist EELK tänab lehel: http://www.eelk.ee/eelk_tanab.php.
Tunnustagem siis tublisid inimesi!
Tiit Salumäe,
piiskop

Mina olen Hea Karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. (Jh 10:11a,27–28a)