Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esileht »

Märka ja täna oma kaastöölisi

10.01.2018 | | Rubriik: Esileht

EELK autasud.
Arhiiv

Esimesel nelipühal, 20. mail annab peapiiskop Urmas Viilma Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus üle kiriklikud autasud kiriku tublidele töötegijatele.

EELK autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule tema teenete eest EELK ja koguduse töös. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le.
EELK autasud on:
aumärgid: kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi tunnustusmärk,
tunnustuskirjad: elutööpreemia, aukiri ja tänukiri, aunimetused ja tunnustused.
Palun esitada autasude taotlused konsistooriumile hiljemalt 15. veebruariks. Taotlused vaatab läbi komisjon ja esitab oma ettepaneku konsistooriumile. Ettepaneku autasu taotlemiseks võib teha koguduse juhatus või õpetaja, praostkonna nõukogu või praost, EELK sihtasutuse või koostööpartneri juhtorgan, konsistooriumi assessor, kantsler, vaimulike konverentsi juhatus, piiskop või peapiiskop. Teeneteristi tunnustusmärgi taotlus esitatakse otse peapiiskopile ja selle andmine ei ole seotud nelipüha tänuüritusega. Jätkuvalt on aasta ringi võimalik taotleda ka koostöömedalit. Koostöömedalid antakse kätte kohapeal.
Autasu taotlusvormi leiab sisevõrgust (http://www.eelk.ee/intranet/ankeedid/autasutaotlus.php) või saab konsistooriumist. Arvesse lähevad õigeks ajaks esitatud korrektsed ja põhjendatud taotlused. Eelmiste aastate taotlusi ei käsitleta. Taotluses tuleb märkida esitatud kandidaadi andmed, autasustamise põhjendus, varasemad autasud ja tunnustused ning taotluse esitaja kontaktandmed. Taotlus tuleb esitada otse konsistooriumile.
ELK Toetusfond ei anna enam välja aasta vaimulike ja aasta juhatuseesimehe palverännaku preemiaid. Fondi ettepanekul võiks seda teha alates 2017. a konsistoorium. Toetusfondi asutaja on lubanud järgmise nelja aasta jooksul anda pool kolme aasta isiku palverännaku preemiast. Kõik, keda soovitakse tunnustada, tuleb esitada nüüd autasude komisjoni kaudu.
Tunnustagem siis tublisid inimesi!
Tiit Salumäe, piiskop

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)