Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Mälestame

27.01.2009 | | Rubriik: Teated

Mina olen ülestõusmine ja elu… (Jh 11:25)
Südamlik kaastunne õpetaja Urmas Nagelile perega kasuisa

KALJO LAUTi lahkumise puhul.

Võru praostkond

* * *

Mulle on elamine Kristus ja suremine kasu. (Fl 1:21)

Kallis Urmas Nagel.

Rahu Sinu perele ja lähedastele armsa papa igavikku saatmise teel.

Karmen, Maarika ja Piia peredega 

* * *

Kaduvuses külvatakse, kadumatuses äratatakse üles; austuses külvatakse, auhiilguses äratatakse üles; nõtruses külvatakse, väes äratatakse üles.

1Kr 15:42–43

Tallinna Peeteli kogudus mälestab oma endist juhatuse esimeest

ANTS VAIMELit

ja avaldab sügavat kaastunnet lähedastele.

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)