Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Magistritöödes otsiti lahendusi EELK valupunktidele

30.09.2009 | | Rubriik: Kirikuelu

Usuteaduse Instituudis on kaitsnud magistritöö Õie Alt, Tiina Ool ning Eha Kraft.
LNÜ tegevjuht Eha Kraft uuris konfirmeeritud, kuid kogudusega mitteliitunud noorte kogemusi kirikust ja kogudusest. Intervjueerides noori, kes pärast konfirmatsiooni on korra või kaks paari aasta jooksul kirikus käinud, uuris ta, kas neil ei tekkinud leerikooli ajal tunnet, et nad on koguduse liikmed, või tekitas liikmeks olemine neis negatiivseid tundeid. Enim oli vastustes viiteid religioossele kirjaoskamatusele.
«Tänapäeval on religioossed traditsioonid peredes katkenud ja enamik noori kasvab üles religioosselt kirjaoskamatuna. Sellised noored tunnevad end koguduses ebamugavalt ja neil on kõige keerulisem kogudusega ühineda,» selgitab Kraft tulemusi. «Oluline on teada, et suurem osa noortest ei ole aru saanud, et konfirmatsioon tähendas ka koguduse liikmeks astumist.»
Koguduste leeritööd uuris ka Kuressaare koguduse noortetöö juht Tiina Ool, et töötada välja leeritöö üldised põhimõtted intellektipuudega inimestele. Ta tegi 111 lühiintervjuud vaimulikega, mille tulemusena koostas ülevaate valdkonnas tehtust.
Ool tõdes, et ka intellektipuudega inimestega tuleb ja saab leeritööd teha. «Eeskuju võib võtta Soomest, kus seda on juba paarkümmend aastat tehtud. EELKs tuleks intellektipuudega inimeste leeritöö arendamiseks moodustada toimkond, kuhu kuuluksid eeskätt need vaimulikud, kel sellealased kogemused, aga miks mitte ka mõni eripedagoog,» pakkus Ool, kes jätkab õpinguid pastoraalseminaris.
Õie Alti ajendas magistritööd kirjutama teema elust enesest – EELK vähenev liikmete arv, see, et inimesed jäävad pärast leerikursust kogudusest kõrvale. Aastaid Vihasool lasteaiakasvatajana töötanud Ilumäe koguduse liige Õie Alt uuris, kuidas kristliku maailmavaatega täiskasvanu tõlgendab oma elukogemusi ja mida nendest õpib. «Maailmavaate väljakujunemisel on oluline roll lapsepõlve- ja noorukiea kogemustel, vanemate hoolel ja armastusel. Siit järeldus kõigile kasvatajatele, õpetajatele ja vaimulikele – just nüüd ja praegu sõltub meie tegevusest tohutult palju,» võttis Alt lühidalt kokku tööst peamise.

Merje Talvik

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)