Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Maarja lugude kogumine

04.04.2018 | | Rubriik: Teated

Tartu Maarja Kiriku sihtasutus kogub mälestusi ja lugusid seoses oma kirikuhoone ja kogudusega.
Kirja pandud lugu või mälestus võib olla isiklik, kellegi teise jutustuse põhjal kirjutatud või põhineda lihtsalt mõnel koguduse keskel toimunud sündmusel. Loo pikkus ei ole oluline, tähtis on sisu ja sündmus ise. Küll võiks olla lugu võimalikult täpselt ja detailselt kirjutatud, andmaks piisavat ülevaadet ajast, mil kirjeldatav sündmus aset leidis. Mida põhjalikum, isiklikum ja faktirohkem, seda hinnalisem on see Tartu Maarja kiriku kogudusele ja sihtasutusele. Lugusid ootame nii kaugemast kui lähemast minevikust.
Tartu Maarja Kiriku SA soovib lugudest kokku panna raamatu, mida kinkida taastatud Tartu Maarja kiriku avamise puhul ning muudel tänuüritustel. Lisaks on kavas Maarja kiriku ajaloo teemaline konverents, kus samuti lugusid tutvustatakse. Kui kirjutaja ei soovi oma lugu raamatus ega konverentsil avaldada, siis palun lisada sellekohane märge loo juurde.
Maarja kiriku ja koguduse ajalugu on uuritud suhteliselt vähe ning oma lugudega saame koguda kokku olulisi kilde kiriku ja koguduse loost. Nüüd on igaühel, kes on Tartu Maarja kirikuga seotud olnud, võimalus uurimistöösse oma panus anda.
Lugude kirjapanemiseks on koostatud abistavad küsimused:
• kuidas olete seotud Tartu Maarja kirikuga?;
• kas lugu juhtus Teie või mõne Teie lähedasega?;
• kes veel on selle looga seotud, kas Teil on võimalik lugu ühiselt kirja panna?;
• millal Teie lugu aset leidis? Teile teada oleva täpsusega kas päev, kuu, aasta, aastakümme;
• millised emotsioonid on teil seoses aset leidnud looga?
Ootame ka loo illustreerimiseks pilte/jooniseid/esemeid/vms või Teist endast ja teistest asjaosalistest mõnd pilti. Lugusid oodatakse 2018. aasta jooksul aadressil Tartu Maarja Kiriku SA, Õpetaja 5, Tartu 51003; e-postiga silvia.leiaru@eelk.ee. Lisainfo tel 5665 0956 (Silvia Leiaru).

Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! (Rm 12:21)