Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Maa sool palvemaja aastapäeval

30.09.2015 | | Rubriik: Kirikuelu

Vallo Ehasalu: palvemaja saalis said kokku akadeemiline täpsus ja kogemuslik lihtsus.
Veiko Ilus

Nabalas tähistati 13. septembril vennastekoguduse uue palvela 89. aastat.

«Palvemaja on koht, kus kuulutatakse evangeeliumi ja loetakse Jumala sõna, jagatakse omi mõtteid, lauldakse, palvetatakse ja tehakse koos tööd hoone ülesehitamisel,» teab Henri Lend, kunagise vanemvenna Elmari lapselaps. «Just siin sai juba poisikesena rajatud alus mu isiklikule usule.»
EELK noorte piibli- ja misjonikursuse, Nõmme Rahu ja Tallinna Toomkoguduse tervitused tõid pidupäeval saalitäieni Henri eakaaslased, kel aastaid samuti 30 ringis. Pisut vanemad olid tervitajad EELK Tuhala ja Lasnamäele rajatavast kogudusest. Vanavanemate päeva eel võis ka siin tajuda usklike raudvarapõlvkonna tuge, keda esindasid sõnavõtjad Hageri, Nissi, Harku ja Tõdva palvelast. Noorteansambel NB esitas laule, mis pärit pigem viimaste nooruspõlvest.
Lühikeste kontsentreeritud kõnede võtmesõnadeks olid palve, igapäevane aja võtmine Jumala sõna seltsis olemiseks, Jumala lapselik usaldamine, kõiges tema tahte otsimine. Igatsust elada ehtsat kristlikku elu toetas sisutihe piiblitund Valga praostilt Vallo Ehasalult Aamose raamatu põhjal. Küsimustele vastamiseks oli vaimulikul kaasas harjumuspärane heebreakeelne piibel. Nii said pikkade kitsaste puupinkidega saalis kokku akadeemiline täpsus ja kogemuslik lihtsus.
Jumala seadmiste jätkuvale kehtivusele juhtisid tähelepanu näited elust, kuidas nendega mitte arvestajatel on tasapisi õnnistus käest pudenenud: õitsvast külast, kus oli tavaks kirikupühal sõnnikuvedu korraldada, on nüüdseks järel riismed. Või kuidas iga seitsme aasta järel esile kerkinud üleilmsed katsumused, nagu näiteks kaksiktornide põleng, börsikrahh ja põgenikevoog, on meelde tuletanud, et iga seitsmes aasta on Jumala austamiseks, mil tuleb üksteise võlad kustutada. Jumal kutsub endaga kontakti ka probleeme lubades, kui muidu ei saa. Kel aga Jumal südames, neile on valmis ka pääste.
Sügisest kevadeni saadakse Nabalas piibli- ja kuulutustundides kokku iga nädal. Et palverahvas on maa sool, tunnustab ka Kiili vallavalitsus, lubades edaspidigi abi hoone renoveerimiseks raha taotlemisel.
Piret Riim

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)