Esileht » Uudis » Uudised »

Luubi all on EELK 2005. aasta eelarve

06.10.2004 | | Rubriik: Uudised

EELK majandusnõukogu septembrikuisel koosolekul oli üheks olulisemaks päevateemaks luterliku kiriku järgmise aasta eelarve.
Eelarve maht on ligi 12 miljonit krooni ning selle tulubaasi moodustavad kinnisvaralt saadav renditulu, koguduseliikmete liikmeannetuste osamaksud, riigi toetus ligi miljoni krooni ulatuses, kirjanduse müük ja välisannetused.
Lisaks tavapärastele kuluartiklitele on järgmisel aastal mitu erakordset väljaminekut, näiteks peapiiskopi ja piiskopi ametisseseadmine 2. veebruaril, suvine kirikupäev Tartus. Need on sündmused, mis vajavad erakorralist toetust ja rahalist katet.
Koosolekul tõdeti, et tavapärasest mahust on puudu ligi poolteist miljonit krooni. Selle peamine põhjus on välisannetuste ja liikmeannetajate arvu langus. Praeguseks on tekkinud probleemile leitud ajutine lahendus ning assesor Jaan Tammsalu sõnul ei tähenda see mõne eelarverea olulist vähendamist või mõne kirikule tähtsa tegevuse lõpetamist. Tammsalu selgitas majandusnõukogu üldist veendumust selles, et EELK hoonetelt saadav renditulu või ka müügitulu ei peaks minema otsese tegevuse toetuseks elik seda raha ei tohiks lihtsalt ära süüa.
Soome Kiriku Välisabi poolt eraldatav 700 000 krooni erinevate projektide toetuseks jagatakse vastavalt laekunud taotlustele ja lähtuvalt sellest, mida kiriku üldise tegevuse jaoks kõige olulisemaks peetakse. Seekord oli taotlusi mahus 1,3 miljoni krooni. Majandusnõukogu eelistused esitatakse konsistooriumi täiskogule ja seal saavad assessorid vajadusel oma haldusalas olevate sihtasutuste huve veel kaitsta.
Septembrikuisel kokkusaamisel arutati ka koguduste kinnisvaraga seonduvaid küsimusi. Tõdeti, et väga suur maksuvõlglaste arv on suhtlemisel praostidega kahanenud neljakümne neljalt vaid mõnele kogudusele.
Majandusnõukogu üldist töö käiku kommenteerides ütles Tammsalu, et eks ole nähtud rikkamaid ja vaesemaid aegu. Oma tööd, eesmärke ja strateegiaid on väga põhjalikult analüüsitud ning kaardistatud olulised valdkonnad, mida kindlasti toetada tuleb.
Tammsalu loodab, et lõpuks ometi on näha edu kinnisvaraprojekti arengus – see puudutab Kentmanni tänava kinnistut Tallinnas, kus kirikule kuuluva krundi kõrval maad omav ehitusfirma on peagi alustamas kõrghoone rajamist nii kiriku kui enda maale. See tähendab, et kahe aasta pärast on lootust oluliselt tõsta kiriku kinnisvara renditulu. Majandusassessor rääkis väga tunnustavalt haldusdirektori Mati Maanase ja majandusnõukogu sihikindlast ja tulemuslikus tööst.
Eelarve arutelu jätkub täiskogu istungil 5. oktoobril.
Mari Paenurm

Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! (Rm 12:21)