Esileht » Mitmesugust » Järjejutt »

Luterliku reformatsiooni 500. aastapäev ja Luterlik Maailmaliit 4. osa

12.02.2014 | | Rubriik: Järjejutt

4.
Juba mõnda aega on reformatsiooni aastapäeva ettevalmistamisele mõeldud ka LML-i Genfi keskuses. Kavandatud tegevuste spekter on lai: luterlikku teoloogiat käsitlevast internetikursusest ning luterliku (resp. laiemalt evangeelse) teoloogia ja teiste teoloogiliste traditsioonide vastasmõju käsitlevast oikumeenilisest konverentsist kuni ülemaailmse «noorte reformeerijate» võrgustiku rajamise, 2017. a assamblee ja usupuhastuspüha jumalateenistuste, aga ka oikumeeniliste jumalateenistuste ettevalmistamiseni. Pole ju reformatsioon luterliku kiriku ja teiste reformatsioonikirikute «eraomand».
Rõõmustav on seejuures, et juba on tööd alustanud luterlike kirikute ja rooma-katoliku kiriku esindajatest koosnev töörühm, mille ülesandeks on valmistada ette liturgilised materjalid reformatsiooni meenutamise 500. aastapäevaks.
Last but not least, tuleks kavandatud ettevõtmiste seas nimetada ka initsiatiivi koguda üle terve kirikute osaduskonna lugusid «unustatud naistest», kelleks on esimeste naisteoloogide kõrval ka need naised (eriti Ida-Euroopas), tänu kelle ustavusele ka rasketes ideoloogilistes tingimustes kirikutee ei rohtunud.
Nende emade ja vanaemade kaudu, kes oma lastele ja lastelastele usu põhitõdesid vahendasid, avaneb aga juba rohujuure tasandil veel kaks olulist perspektiivi, mida luterliku reformatsiooni aastapäeva meenutades kuidagi tähelepanuta ei saa jätta – kõigi usklike preesterlus ja hariduse olulisuse rõhutamine.
Aastani 2017 pole enam kuigi palju aega jäänud. Seda on aga piisavalt selleks, et võtta aeg maha ja mõelda, kuidas meie Eestis reformatsiooni aastapäeva meenutada võiks. Mõelda sellele, kuidas seda teha koos ülemaailmse luterlaste osaduskonnaga. Kuidas seda teha koos teistesse konfessioonidesse kuuluvate õdede-vendadega Kristuses. Seda selleks ja nii, et saaks tõeks veel üks sola – soli Deo gloria (ainult Jumalale olgu au).
Anne Burghardt
(Lõpp.)

Anne Burghardt (1975), mag. theol., EELK vikaarõpetaja, on Luterliku Maailmaliidu oikumeeniliste suhete sekretär.
Ilmunud veebiajakirjas Kirik & Teoloogia (http://kjt.ee/2013/06 )

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)