Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Luterliku Maailmaliidu peasekretär külastab Eestit

15.01.2014 | | Rubriik: Uudised

Peasekretär Martin Junge jõuab Eestisse 18. jaanuaril. Nelja visiidipäeva jooksul jõuab ta külastada kogudusi ja kiriku asutusi, võtta osa EELK vaimulike konverentsist Roostal ning kohtuda Eesti presidendi ja peaministriga, valitsus- ja kirikuliikmetega.
Eesti Kiriku palvel tutvustas Martin Junge LMLi lähiaastate prioriteete järgmiselt:
«Minu olulisimaks prioriteediks on toetada LMLi liikmeskirikuid nende ühise visiooni elluviimisel. LMLi visioon, mille liikmeskirikud on heaks kiitnud, kannab pealkirja «Pühendunult kirikule ja maailmale» ning kujutab endast LMLi strateegiat aastani 2017. Vastavalt sellele strateegiale kohustuvad LMLi liikmeskirikud töötama üheskoos; lahendama omavahelisi erinevusi dialoogi abil ja üksteist respekteerides ning teenima kannatavat ligimest varasemast veelgi suurema pühendumusega; osalema ühises teoloogilises töös, oikumeenilises dialoogis ja religioonidevahelistes diskussioonides. Vastavalt LMLi visioonile mõistavad liikmeskirikud end Kristuses ühendatud, Jumala armu poolt vabastatud osaduskonnana, mis töötab ühiselt õiglase, rahumeelse ja lepitatud maailma heaks.
Isiklikult pean ma suureks auks võimalust teenida LMLi ajal, mil me liigume 2017. aasta suunas, kui täitub 500 aastat luterlikust reformatsioonist. Tegu on olulise sündmusega ning kahtlemata pean ma selleks ettevalmistumist üheks oluliseks prioriteediks oma töös. Reformatsiooni aastapäeva meenutades tahame LMLina pidada silmas järgmisi aspekte:
a) rõhutada selgelt LMLi üleilmset iseloomu (suuruselt teine ja kolmas LMLi liikmeskirik asuvad Aafrikas);
b) olla selle aastapäeva tähistamisel oikumeenilised (meie vahekord teiste kristlike kirikute ja kogukondadega on võrreldes 16. sajandiga teinud läbi mitmeid muutusi);
c) keskenduda reformatoorsete kirikute arusaamale jätkuvast reformatsioonist (mida on luterliku reformatsiooni traditsioonist sündinud kirikutel pakkuda inimestele ja maailmale täna?).»
Liina Raudvassar
Pikem intervjuu peasekretäriga on 4. ja 5. leheküljel.

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust!  (Ps 66:20)