Esileht » Online » Online artiklid »

Luteri kogudusi ootab vaesuse tõttu liitumine

05.05.2018 | | Rubriik: Online artiklid

Aprilli esimesel poolel Haljalas toimunud EELK Viru praostkonna sinodil arutati põhjalikult võimalikku koguduste liitmist, sest praostkonnas on vaid kaks kogudust − Jõhvi ja Rakvere −, mis suudavad ise oma koguduse vaimulikele palka maksta

“Peaväljakutseteks on esiteks koguduste vaimulik teenimine ja kaadriküsimus ning teiseks koguduste majanduslik hakkamasaamine,” rääkis praost Tauno Toompuu oma ettekandes sinodil.

Rahapuudus sunnib koondama 

Ta toonitas, et klassikalises mõttes on majanduslikult suutlikud vaid Jõhvi ja Rakvere kogudus, kes suudavad oma vaimulikule palka maksta. Teistes kogudustes, kus vaimulik elab kohapeal, kasutatakse õpetaja töötasu maksmiseks kõrvalist abi.

Praost näeb lahendusena koguduste liitmist: “Praostkonna 19 koguduse asemel võiks olla kuus teenimispiirkonda, mida juhiks igaühes üks õpetaja, kellele vastavalt vajadusele lisanduks üks või mitu abiõpetajat või diakonit.” See, kas need teenimispiirkonnad peaksid tekkima koguduste liitumise teel või muul moel, on tema sõnul juba seadusandlusest tulenev tehniline küsimus.

Praostile meeldiks koguduste liitude variant, kus liituvad kogudused säilitavad oma iseseisvuse, sest kihelkonnakogudused on pika ajalooga ja identiteedikandjatena inimestele olulised.

Tauno Toompuu nentis, et kirikuhalduse reformi läbiviimiseks ei saa lahendusi leida arvuti taga istudes arve liites ja lahutades ning kaardi peale koguduste piire joonistades. “Iga koguduse taga on reaalsed inimesed oma mõtete ja soovidega. Ent selge on see, et praegusel kujul ei ole meie kogudused elujõulised ja kui tahame homme alles olla, tuleb täna otsused langetada,” sõnas ta. Ta väljendas lootust, et konsistoorium loob sellised seadusandlikud lahendused, millega sääraseid muudatusi oleks võimalik teha.

Praost ütleb oma aruandes, et ühendamine oleks üks viis, kuidas lahendada üha valulisemaks muutuvat kaadriküsimust. Konkreetse näitena toob ta mõne aasta pärast vakantseks jäävate Iisaku, Illuka ja Tudulinna koguduse teenimise küsimuse. Õpetaja Avo Kiir, kes kõiki neid kogudusi on praegu teeninud, ilma et kogudused oleksid pidanud tagama õpetajale töötasu või elamistingimusi, siirdub pensionile. Töötasuks puuduvad seal ka reaalsed võimalused.

Ida-Virusse jääb kolm kogudust? 

“Kuidas leida nendesse kogudustesse uus õpetaja, kes oleks valmis teenima tasuta ja hankima seejuures endale elukoha? Tõenäolisemaks lahenduseks on liita need kogudused Jõhviga suuremaks teenimispiirkonnaks ja korraldada teenimine nii, et Jõhvi koguduses on lisaks õpetajale näiteks abiõpetaja või diakoni koht, millega kaetakse linnast väljas asuvate koguduste teenimine. Nii oleks võimalik kasutada abiõpetajat vajaduse korral nii Jõhvis kui ka maakogudustes. Jõhvi puhul liituks teenimispiirkonda lisaks mainitutele ka Pühajõe kogudus ning Kohtla-Järve linn,” ütleb praost.

Samasuguse loogika alusel võiksid ühtsed teenimispiirkonnad Ida-Virumaal olla veel Narva koos Narva-Jõesuu ja Sillamäe linnaga ning Lüganuse ja Kiviõli koos Kunda ja Viru-Nigula kogudusega Lääne-Virumaalt.

Praost leiab, et üks selliste ühtsete piirkondade või liitude toimimise eeltingimusi oleks see, et üle tuleks anda ka vähemalt osaliselt varad, seejuures kinnisvara.

Edasi loe Põhjarannikust.

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)