Esileht » Online » Online artiklid »

Luteri kiriku valitsus arutas põgenike küsimust

19.05.2015 | | Rubriik: Online artiklid

Täna Tallinnas aruteluistungile kogunenud EELK konsistooriumi liikmed käsitlesid muude aktuaalsete küsimuste hulgas ka kiriku suhtumist ühiskonnas elavat vastukaja tekitanud Vahemere põgenike probleemi.

Peapiiskop Urmas Viilma andis ülevaate eelmisel nädalal Norras Trondheimis toimunud Luterliku Maailmaliidu Euroopa kirikujuhtide kontsultatsioonil vastuvõetud deklaratsioonist, milles kutsutakse liikmeskirikuid üles toetama oma asukohariikide valitsusi põgenikeprobleemi lahendamisel.

Diakoonia- ja ühiskonnatöö eest vastutav assessor Ove Sander rõhutas oma sõnavõtus, et kiriku olemusse kuulub abivajajate igakülgne toetamine ning hädasolijate aineliste ja vaimulike vajaduste rahuldamine. „Enne konkreetsete sammude astumist peame siiski ennast Vahemere põgenikekriisi üksikasjadega paremini kurssi viima, et hinnata kiriku võimalusi omapoolse abi osutamiseks kohapeal või põgenike võimalikul asustamisel Eestisse,“ lisas Sander.

Konsistoorium ei langetanud ühtegi konkreetset otsust, kuid avaldas valmisolekut olla valitsusele teiste humanitaarorganisatsioonide kõrval üheks koostöö- ja arutelupartneriks ning panustada probleemi lahendamisse vastavalt oma võimalustele ja missioonile.

EELK on Luterliku Maailmaliidu asutajaliikmena olnud kaasatud Euroopa põgenikekriisi lahendamisse ka II maailmasõja järgsel ajal, mil suur osa Eestist sõja ja vägivalla eest Läände põgenenutest said abi ja toetust uude asukohta siirdumisel ja sisseelamisel just Luterlikult Maailmaliidult. Luterlik Maailmaliit on suurim usuorganisatsioon, mis koostöös ÜRO-ga korraldab maailma erinevates põgenikelaagrites vahetu abi osutamist abivajajatele

Loe ka siit.

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)