Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Lühiuudised

12.03.2014 | | Rubriik: Uudised

Viljandi Jaani kogudus avab lastehoiu
Viljandis avatakse aprillikuus kristlikel väärtustel põhinev lastehoid.
Linna südames asuvas majas pakutav lastehoiuteenus on perekeskne ja mõeldud peale lastehoidmise ka vanemate nõustamiseks ning soovi korral pakutakse regulaarset supervisiooni.
Projekti vedajaks on Viljandi Jaani kogudus, kes soovib lastehoiu kaudu luua lisaväärtust kogukonna terviklikul toimimisel – nii osaletakse väärtustele rajatud uue põlvkonna kasvatamisel. Teenus on mõeldud eelkõige peredele, kellel pole lasteaiakohta, kes vajavad individuaalset lähenemist ning soovivad kasvatada oma lapsi kristlikele väärtustele tuginedes.

Vanglate kontrollkomisjonide liikmed kinnitatud
Möödunud nädalal kinnitas justiitsminister Hanno Pevkur vanglakomisjonide liikmed, kes esindavad ühiskonnaorganisatsioone vanglate tegevuse kontrollimisel ja aitavad vanglatel oma tööd korraldada.
Liikmekandidaadid komisjonidesse esitasid kohalikud omavalitsused, Eesti Kirikute Nõukogu, lastekaitse liit, Eesti HIV-positiivsete võrgustik, inimõiguste teabekeskus, Euroopa õigusüliõpilaste liidu Eesti ühing ja mitmed teised ühendused.
Eesti Kirikute Nõukogu hakkavad esindama Harku ja Murru vanglas Peeteli koguduse õpetaja Avo Üprus, Tallinna vanglas nelipühi kiriku Lootuse küla tegevjuht Viljam Borissenko, Tartu vanglas Põlva koguduse õpetaja Toomas Nigola ja Viru vanglas adventistide Rakvere koguduse pastor Ergo Naab.

Eesti Evangeelne Allianss valmistub üldkoguks
Kogunetakse 29. märtsil Tallinna metodisti kirikusse, et kuulata juhatuse tegevusaruannet, rääkida toimkondade tööst ning võtta vastu uusi liikmeid.
Kavas on peatuda 2014. aasta eelarvel ning tegevuskaval. Koosolekut juhatavad president Mihkel Kukk ja peasekretär Indrek Luide.

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)