Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Lühiuudised

10.03.2004 | | Rubriik: Kirikuelu, Uudised

Otepääl valmistutakse lipu päevaks
4. juunil täitub 120. aastat Eesti lipu õnnistamisest Otepää kirikus. Selleks puhuks plaanitakse tähtpäevaks puhastada kiriku fassaadil olevaid lipu ajalugu kajastavaid bareljeefe ja seada kiriku fassaadile valgustid. Kavas on korrastada ka kiriku kiviaedu. Plaanitud on uuendada lipumuuseumi ekspositsiooni. Ettevõtmisi toetab vald, aga samuti on esitatud rahataotlus kultuuriministeeriumile. Veel on kavas linnas mälestuspäeval korraldada kultuuriprogramm.
Mõisaküla õigeusu kiriku saatus teadmata
Mõisakülas Kiikre 37 asub umbes 70aastane õigeusu kiriku hoone, mille kogudus on jagunenud kaheks: eesti ja vene õigeusu kirikuks. Teadaolevalt kasutab pühakoda praegu Moskva Patriarhaadi Õigeusu Kiriku väike kogudus, kuid soovi kirikut endale saada on avaldanud mõlema koguduse esindajad. Et selgitada, kellele hoone kuulub, moodustas kohalik linnavalitsus ajutise komisjoni. Kumbki kogudus ühtki dokumenti, millest selguks pühakoja omanik, esitanud ei ole.
Ühe komisjoni liikme, Mõisaküla linnapea Aule Kikase arvates võib kirikuhoonel olla täieõiguslik omanik, aga et linnavalitsusel puuduvad selle kohta andmed, peabki komisjon välja selgitama, kas kirik kuulub kellelegi või on tegu peremehetu varaga. Lähiajal kuulutab linnavalitsus avalikult, et kirikuhoone omanik pöörduks komisjoni poole ja tõestaks dokumentaalselt omanikustaatust, vastasel juhul läheb hoone linna alluvusse. Kiriku saatus peaks selguma juuni alguseks.
Viljandi Pauluse kirikut ootab remont
Riigikogu eriotsusega, mille esitas Rahvaliidu liige viljandlane Jaak Allik, eraldati avariiolukorras Viljandi Pauluse kiriku remondiks 600 000 krooni.
Nimetatud summa eest loodetakse korda teha kirik põhjaviil, kust suvel võeti alla varisemisohus rist, lõunapoolne portaal ja paigaldada käärkambrite sissepääsudele varikatused. Veel loodetakse korrastada kiriku lõunapoolseid aknaid, et need tuult peaks.
Kui Viljandi Pauluse koguduse õpetajal Mart Salumäel on põhjust õnnelik olla, siis teistel Viljandimaa õpetajatel ja kogudustel mitte: Viljandimaa kirikutele riiklikust pühakodade renoveerimise programmist raha ei eraldatud. Sel aastal said programmi raames toetust ainult lõpetamata tööd ja erandlikult kaks varisemisohtlikku hoonet.
EK

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)