Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Lühiuudised

02.09.2020 | | Rubriik: Uudised

Pärnus tähistati oreli sünnipäeva

Sel aastal peeti 18. korda Pärnu rahvusvahelist oreli­fes­tivali, mis sel aastal kan­dis pealkirja „Valgus ja pi­me­dus“. Festivali lõpetas ree­del toimunud kontsert „Lau­datio organi“, kus esi­nesid Jaanus Torrim ja Aaro Tetsmann. Kont­ser­diga tähistati kiriku lõu­natiiva rõdul asuva ore­li (fotol) sünnipäeva ja sedakorda mängisid esi­nejad just sellel pillil. 

Hardo Kriisa valmistas ore­li Pärnu kirikusse pea­organist Jaanus Tor­ri­mi initsiatiivil. Oreli pü­hit­semisel 10 aastat tagasi sõnas orelimeister, et on tööga täiesti rahul. „Sellepärast ta so­bib, eriti kui siin proovi olen kuulanud, siis koos va­na oreliga nad täiendavad tei­neteist,“ vahendas toona aja­kirjandus.

Kiriku vanem orel on aas­tast 1925. Tänu kahele ore­lile saab Eliisabeti kirikus män­gida suurvorme, kus ore­lite kõrval kasutatakse ka koori ja orkestrit. 

Kutse pidulikule jumalateenistusele

Valga kogudus ja maa­va­lit­sus kutsuvad kõiki 6. sep­tembril Valga kirikusse (fo­tol) jumalateenistusele, mil­lega tähistatakse maa­kon­na 100. aastapäeva. Tä­nujumalateenistusel osa­­­levad  ka teiste Valga ko­gu­duste esindajad ja see algab kell 10.  Jutlustab Saarte dia­­kon Igor Gräzin, kes hil­jem peab ka ettekande kak­siklinna Valga ja Valka tee­mal. 

Kuni 1920. aastate al­gu­seni oli Valga ümbrus Eesti-Läti segaala ja puudus kindel rahvuspiir. Vabadussõjaga kujunenud olukord tingis aga piiride kindlaks mää­ra­mise ja nii moodustati 6. septembril 1920 Valga maa­kond. Moodustatud maa­konna maa-ala määras va­lit­sus kindlaks järgmise aasta veebruaris.

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust!  (Ps 66:20)