Esileht » Uudis » Uudised »

Lühiuudised

26.08.2020 | | Rubriik: Uudised

Soomlaste erimeelsused

Soome luteri kirikut lõhestab jätkuvalt samasooliste abi­­elude laulatamise kü­si­mus. Hiljutisel kiriku­ko­gul põhjustas elavat aru­telu 6. augustil piis­kop­pide kogu poolt aval­datud selleteemaline seisu­kohavõtt, mis kutsus üles erimeelsustest hoolimata kiriku ühtsust säilitama.

Ida-Soome ülikoolis peagi kaitsmisele tuleva Laura Kallatsa (pildil) doktoritöö põhjal on umbes pooled Soome kirikuõpetajatest sa­masooliste paaride laula­­mise poolt, 40% aga vastu.

Kokku osales tema uurin­gus 534 vaimulikku. Neist 167 hoiakud homoseksuaalsuse suh­tes on muutunud vii­ma­se kümne aasta jooksul posi­tiivsemaks, 40 omad aga negatiivsemaks. Meele­muu­tuse põhjustena mai­­ni­ti kõige rohkem isiklikke kokkupuuteid ho­moseksuaalsete inimestega ning hoiakute muutumist ühiskonnas ja kirikus.

Vaimulike lahkumine

Läti rahvusringhääling tea­tas, et Läti luteri kiriku ühest suurimast, Riia Lu­­­t­he­­­ri kogudusest on ot­sus­ta­nud korraga lahkuda kaks õpe­­tajat kolmest. Neist Kas­­­­pars Simanovičs vii­tas läbipõlemisele, In­du­­­­lis Paičs aga muu hul­­gas eri­arvamustele kogu­du­­­se arengusuundade osa­s. Ühtlasi lükkas Paičs kategooriliselt üm­ber spekulatsioonid, et te­ma lahkumine on seo­tud konservatiivse ki­ri­­ku­­­­va­litsuse survega kogu­du­­se­­le, mille vaimulikud on ol­nud tuntud suhteliselt liberaalsete vaadete poolest.

Ülemaailmne uurimus religioonist

Pew Research Centeri poolt 34 maailma riigis läbi viidud küsitluse tulemused näitavad, et rikastes maades ja eriti Euroopas mängib religioon palju väiksemat rolli kui mujal maailmas.

Nii leidis paljudes Aasia ja Aafrika riikides üle 80% inimestest, et moraalsus ja head väärtused pole võimalikud ilma usuta Jumalasse. Sama meelt olid näiteks ka pooled Ukrainas, Bulgaarias ja Kreekas küsitletutest, ent vaid 9% rootslastest, 14% tšehhidest ja 15% prantslastest.

Samuti selgus, et keskmisest enam peavad pea kõikides maades usku Jumalasse oluliseks väiksema sissetulekuga, vähem haritud, eakad ja parempoolsete vaadetega inimesed.

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)