Esileht » Uudis » Uudised »

Lühiuudised

21.08.2019 | | Rubriik: Uudised

KuressaareKuressaare kiriku tornikupli reno­veerimis­tööd on tehtud
15. augustil, rukkimaarjapäeval pühitseti Kuressaare Laurentiuse kirikus taastatud tornirist ja muna ning uus tuulelipp. Sellega viidi lõpule kiriku tornikupli renoveerimistööd.
Pühitsussõnad ütles koguduse õp praost Anti Toplaan, teiste hulgas sai talitusel sõna Saaremaa valla esindajana tööde toetaja vallavanem Madis Kallas.
Vana (fotol) ja uut tuulelippu tutvustas torni renoveerinud Rändmeister OÜ kunstiajaloolasest juhataja Juhan Kilumets. Samas asetati silindrisse uus ja varasemad tekstid ning detailid viidi torni ja asetati oma kohale.
Samal päeva pärastlõunal toimus Kuressaare linnuse kapiitlisaalis Saaremaa muuseumi kahe aastaraamatu esitlus, mille esi- ja tagakaas on seotud Laurentiu­se kiriku ehituslooga.

Vara ohvritamm

Ohvritamm Vara kirikuaias.

Looduslike pühapaikade kaardistamine jätkub
Muinsuskaitseamet kuulutas välja hanke, et inventeerida looduslikud pühapaigad ajaloolise Pärnumaa Häädemeeste, Pärnu, Pärnu-Jaagupi, Saare, Tori ja Vändra kihelkonnas, mis jäävad Rail Balticu trassikoridori.
Inventeerimine toimub kultuuriministeeriumi arengukava „Eesti looduslikud pühapaigad. Uurimine ja hoidmine“ raames SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastusel.
Looduslikud pühapaigad, mis ei ole seni veel muinsuskaitse või looduskaitse all, inventeeritakse ühtse metoodika alusel eesmärgiga saada ülevaade pühapaikade arvust ja paiknemisest.
Infot saab muinsuskaitseameti kodulehelt www.muinsuskaitseamet.ee/ajaloolised-ja-looduslikud-puhapaigad.

Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. (Gl 6:1)