Esileht » Uudis » Uudised »

Lühiuudised

03.04.2013 | | Rubriik: Uudised

toomkirik Huvitav leid Tartu toomis
Tartu toomkiriku, nüüdse ülikooli ajaloo muuseumi fuajee põranda alt paljastus keskaegne tellistest laotud hauakast, mis arheoloogide hinnangul on harukordne leid.
Tartus pole varem leitud nii terviklikult säilinud hauakasti sellest perioodist, Jaani kiriku leiud pärinevad valdavalt uusajast.
Teadlaste oletusel on hauda ilmselt Liivi sõja (1558–1583) ajal rüüstatud, samal ajal ei ole seda kunagi põhjani lahti võetud. Seetõttu on hetkel ka teadmata, kas maetu, kelle kõrgele päritolule viitab matuse asukoht kiriku lõunalöövis otse kooriruumi piiril, on veel hauas.
Leid oli ootamatu, sest tuli esile seoses kanalisatsioonitorude paigaldamisega muuseumi tualettruumi remontimisel.

PöidePöide kirik saab uue katuse
13. sajandil ehitatud Pöide kirik, mis on Eesti suuremaid ühelöövilisi sakraal­ehitisi, saab peagi uue katuse, mis peaks suure hoone vihmakindlana hoidma vähemalt sajandi. Töid teeb OÜ Rändmeister, kelle katusemeistrid ei ole varem nii suure katusepinnaga töötanud.
Eelmine katus, mis paigaldati Pöide kirikule pool sajandit tagasi, oli nii halvas seisus, et mingi remont poleks enam aidanud. Seetõttu tuli vana katus lammutada ja tuhatkond ruutmeetrit katusepinda uute kividega katta. Uus katus peaks tagama aastatega läbi vettinud müüride ja võlviviilude kiire kuivamise.
Kunstiajaloolane Juhan Kilumets nendib, et on raske prognoosida, kuidas käituvad vihmaveest läbivettinud kirikuseinad pärast seda, kui sein paigaldatud uue katuse all kuivama hakkab. Ta tunnistab, et tagajärjeks võib olla ka krohvi seinalt mahapudenemine.
Osa katusetöid jääb veel järgmisse aastasse, esimese etapi maksumus on 200 000 eurot. Riik lubab jätkata rahaeraldusi Pöide kiriku remondi heaks kuni aastani 2016.

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. (1Pt 1:3)