Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Lühiuudised

06.06.2018 | | Rubriik: Teated

Andmeid kristlusest Lääne-Euroopas
Pew Research Center on avaldanud kokkuvõtte uuringust, mis puudutab religioossust 15 Lääne-Euroopa riigis. Selle kohaselt on nendes riikides ristitud keskeltläbi 91% inimestest ja 71% peab end kristlaseks, kuid vaid viiendik käib kirikus vähemalt kord kuus.
Ühtsest Lääne-Euroopa religioossest maastikust ei saa siiski rääkida, kuna riikide vahel on väga suuri erinevusi. Näiteks Itaalias on aktiivseid kirikuskäijaid 40% elanikkonnast, Soomes ja Rootsis aga ainult 9%.
Enamikus riikides on aktiivsete kirikuskäijate seas keskmisest veidi rohkem neid, kes peavad oluliseks rahvusidentiteeti ning väljendavad negatiivseid tundeid muslimite suhtes. Samuti on nad moraaliküsimustes muu elanikkonnaga võrreldes märgatavalt konservatiivsemad. Siiski pooldab paljudes maades üle poole kirikuskäijatestki aborti ja samasooliste abielusid.

Ei samasooliste laulatusele
Soome Evangeelse Luterliku Kiriku kirikukogu otsustas 18. mail mitte toetada ettepanekut alustada samasooliste abielupaaride laulatamist. Ülaltoodud Pew Research Centeri uurimuse kohaselt toetab samasooliste abielusid 64% kõigist soomlastest, ent ainult 30% neist, kes vähemalt kord kuus kirikus käivad.

RootsilapsedKirikult lastele
Luterliku Maailmaliidu kodulehe teatel töötas Rootsi luterlik kirik välja rakenduse, mille abil 3–6aastastele lastele kirikut ja seal toimuvaid kombetalitusi tutvustatakse. Mudilased saavad muu hulgas mängult tornikukke tervitada ja kirikukelli helistada, kiriku sisemust uurida, küünlaid süüdata ning vaadata lühifilme ristimise, laulatuse ja matuse kohta.
Västeråsi piiskop Mikael Mogren selgitas, et Jeesuse eeskujul peab ka kirik lapsi oluliseks pidama. „Tänapäeval on paljud lapsed internetis, seega peab muidugi ka kirik seal olema koos heade rakendustega,“ kinnitas ta. Rakendust saab alla laadida tasuta.

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)