Esileht » Uudis » Uudised »

Lühiuudised

02.05.2018 | | Rubriik: Uudised

Professor Toomas Asser.

Tartu Ülikooli rektoriks sai prof Toomas Asser
26. aprillil kogunes ülikooli peahoone saali valimiskogu, kuhu kuuluvad TÜ nõukogu, senati, valdkondade nõukogude ja üliõpilasesinduse liikmed ning professorid ja juhtivteadurid. Kandidaate oli kaks: praktilise filosoofia prof Margit Sut­rop ja neurokirurgia prof Toomas Asser. 187 poolthäälega valiti alma mater’i rektoriks prof Toomas Asser.
Valimiskoosolekul peetud lühikeses sõnavõtus kinnitas prof Asser: „Olen siinsamas ülikooli aulas andnud arstivande kogu eluks, mida olen nüüdseks ligi neljakümne aasta vältel vääramatult järginud. Olen valmis andma ka rektorivande, et olla rektor teie kõigi jaoks.“
Valitud rektor asub ametisse 1. augustil.

H2m2l2inen,Titta_2002Kiriku lastetöötegijate kevadine stardipäev toimub 5. mail Tartus
Päeva kordamineku eest hea seisev Titta Hämäläinen (fotol) märgib, et taolisi koolituspäevi on EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus korraldanud igal kevadel, aga tänavu on ajastus tavapärasest pisut hilisem. Seetõttu võib päeva mööndustega nimetada juba laagrihooaja stardipäevaks. „Paljudes kogudustes lõpetatakse pühapäevakooli hooaeg emadepäeva pühapäevaga, mis ei ole enam mägede taga,“ selgitab ta, lisades, et algaval suveperioodil korraldatakse mitmel pool lastelaagreid.
Koolituspäeval, mis algab kl 10 Tartu Pauluse koguduse tiibhoone saalis Riia tn 27, oodatakse osalema nii kristliku lastetöö tegijaid ja sellest huvitatud inimesi kui ka lastevanemaid. Päeva programm on tasuta, lõunasöök maksab 5 eurot. Lisainfo telefonilt 5342 4277.

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)