Esileht » Uudis » Uudised »

Lühiuudised

25.04.2018 | | Rubriik: Uudised

musaLML Süüriast
Luterlik Maailmaliit (LML) on avaldanud oma pahameelt seoses USA, Prantsusmaa ja Suurbritannia raketilöökidega Süürias, mis olid vastuseks arvatavale keemia­relva kasutamisele valitsusvägede poolt.
LMLi presidendi Panti Filibus Musa (pildil) ja peasekretäri Martin Junge allkirjastatud avalduses rõhutatakse, et vastumeetmed keelatud relvastuse kasutamisele peavad olema kooskõlas rahvusvahelise õigusega. Liikmeskirikuid kutsutakse üles palvetama rahu eest Lähis-Idas ja Süürias, toetama konflikti rahumeelse lahendamise püüdlusi ning nõudma valitsustelt rahvusvahelisest õigusest kinnipidamist.

Kirikuvaidlus Lätis
Läti Evangeelne Luterlik Kirik (LELK) on pöördunud Läti seimi poole palvega viia sisse muudatusi 2008. aastast pärinevasse riigi ja LELKi vahelisi suhteid reguleerivasse seadusesse. Lisada tahetakse ka preambul, mille kohaselt on LELK muu hulgas Lätis 1940. aastani tegutsenud luterliku kiriku ainus õigusjärglane.
Selle peale on pahameelt avaldanud Välis-Läti luterlik kirik, kes end samuti sõjaeelse kiriku järglaseks peab. Muuhulgas on alust karta, et seadusemuudatuste heakskiitmise korral lähevad mõnede praegu Läti territooriumil tegutsevate Välis-Läti kiriku koguduste pühakojad LELKi omandusse.
Kolmas sõjaeelsest Läti luterlikust kirikust välja kasvanud usuühendus on Läti saksa evangeelne luterlik kirik, mis koosneb praegu vaid viiest väikesest kogudusest. On jõutud aga kokkuleppele, et sellest saab peagi LELKi autonoomne osa.

Abielulahutuse vastu
Filipiinide katoliku kirik väljendab vastuseisu parlamendile esitatud seaduseelnõule, millega soovitakse legaliseerida abielulahutus, teatab Reuters. Seni on abielu väga erandlikel asjaoludel võimalik ainult tühistada. Näiteks vägivalla tõttu kannatanud abikaasad võivad saada küll eraldi elamise õiguse, kuid asjaajamine selle taotlemiseks nõuab palju aega ja raha.
Filipiinid on praegu ainuke riik peale Vatikani, kus abielu pole võimalik ametlikult lahutada. Erandina on abielulahutus lubatud Filipiinide muslimitele, kes moodustavad riigi elanikkonnast 10%.

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)