Esileht » Uudis » Uudised »

Lühiuudised

18.05.2016 | | Rubriik: Uudised

toomas pauli raamatPiiblisalmide kogumik
TEA kirjastusel ilmus sarjas «100 mõttetera» järgmine raamat, mille koostajaks on teoloog Toomas Paul.
Kogumikus «Pilve vari … 100 mõttetera Piiblist» on igal leheküljel piiblisalm. Nende jaoks, kes tahavad minna sügavuti ja tabada konteksti, on lisatud ka allikaviited ja taustainfot. Tekstikogumik pakub Piiblist nopitud sada mõttetera, mis puudutavad nii igapäevast elu kui ka kõike mõjutavaid eksistentsiaalseid küsimusi.
Need kuldsed tarkuseterad moodustavad autori käe all mõjusa assotsiatsioonide kee. Kirjastuse leheküljel on toodud esile Toomas Pauli mõte, et «ehk mõni Piibli mõttemüks ärgitab ka lugejat oma üürikese elu üle mõtteid mõlgutama».
Kõvaköiteline 120-leheküljeline kogumik piiblisalmidest on suurepärane kingitus igaühele.

Religioonide pädevuskeskus
Tartu ülikooli ajakiri UT annab teada, et usuteaduskond plaanib maikuus avada religioonide pädevuskeskuse, mille juhatajaks on Roland Karo. Keskuse idee on sisuliselt sama mis eetikakeskusel: kui ühiskonnas tekib vastav küsimus, teatakse, kuhu abi saamiseks pöörduda. Kavas on luua ka veebipõhine nõustamiskeskus, mille kaudu näiteks islami džihaadist kirjutav ajakirjanik saaks asjatundjatelt põhjalikku taustateavet küsida.
Pakutakse ka huvipõhiseid täienduskoolitusi eri elualade esindajaile, kes igapäevatöös mitmikreligioossuse teemadega kokku puutuvad nagu politsei ja teised riigiasutused. Valmistatakse ette põhipädevuste koolitust, kus antakse ülevaade kolme meile võõrama suure religiooni peajoontest.

Maakondlik palvepäev
Eesti Evangeelse Alliansi eestvõttel korraldati I nelipühal maakondlik palvepäev «Aeg palvetada», mis hõlmas üheksat maakonda. Tartus peeti seda nelipühakirikus, Võrus luteri kirikus. Päeva oluline osa oli palve maakonna ja kohaliku kogukonna ning palvetöö arengu eest, Jeesuse hea sõnumi jagamine ning ülistuslaulud.
Eestpalvesse kanti 28. mail toimuv ülemaailmne evangeeliumi kuulutamise päev.

Mina olen Hea Karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. (Jh 10:11a,27–28a)