Esileht » Uudis » Uudised »

Lühiuudised

11.11.2015 | | Rubriik: Uudised

Uuriti brittide usklikkust
Anglikaani kirik korraldas koostöös teiste usuorganisatsioonidega esindusliku uuringu, et välja selgitada Suurbritannia elanike usulisi vaateid ning teha sellest järeldusi kirikutöö korraldamiseks.
Selgus, et 57% brittidest peab end kristlaseks, 12% ateistiks, 9% agnostikuks, 3% muslimiks jne. Kuid vaid 9% brittidest elab kristlikku usuelu – see tähendab, et nad loevad Piiblit, palvetavad ja käivad regulaarselt kirikus. Ainult 60% küsitletutest uskus, et Jeesus oli ajalooline isik, 39% aga arvas, et Piibel on Jumala sõna.
Kiriku jaoks heaks uudiseks on see, et 2/3 brittidest tunneb mõnda aktiivset kristlast. Üldiselt peetakse neid meeldivateks inimesteks – sõbralikeks, hoolivateks ja rõõmsameelseteks. Üle poole neist on ka oma mittekristlastest tuttavatele rääkinud Jeesusest.

vatikanSkandaal Vatikanis
Möödunud nädalal tekitasid palju kõmu kaks Itaalias avaldatud raamatut, mille kohaselt vohab Vatikanis majanduslik korralagedus, korruptsioon ja laristamine. Mitmed kõrged ametikandjad harrastavat luksuslikku elustiili ning kasutavat selleks ka heategevuseks annetatud raha.
Väärnähted olevat ka paavstis tõsist pahameelt äratanud. Raamatud põhinevad salajastel dokumentidel, mille varastamises süüdistatuna vahistas kirikuriik äsja kaks ametnikku. Vatikani ametlik seisukoht on, et kõnealused raamatud ei aita kaasa selguse ja tõe jaluleseadmisele, vaid soodustavad «tendentslikke tõlgendusi».

Läti pastorid naiste ordineerimise vastu
Läti Evangeelse Luterliku Kiriku (LELK) vaimulike konverentsil oli 28. oktoobril arutusel küsimus, kas tuleks ka kiriku põhikirjas sätestada, et pastoriks võib ordineerida ainult mehi. Seda sätet toetas 57 kohalviibinud kirikuõpetajat, vastu oli kuus ja erapooletuks jäi kaks. Otsuse peab kinnitama järgmisel aastal toimuv LELKi üldsinod (kirikukogu).
Teatavasti pole pärast praeguse peapiiskopi Jānis Vanagsi ametissesaamist 1993. aastal LELK ordineerinud ühtegi naist.

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)