Esileht » Uudis » Uudised »

Lühiuudised

10.06.2015 | | Rubriik: Uudised

AastaraamatAastaraamat jälle valmis
Tartu Peetri koguduse õpe­­taja Ants Tooming on taas valmis saanud ko­gu­­­duse aastaraamatu ja se­da esitletakse sel laupäe­val, 13. juunil, kui kirikus tähistatakse õpetaja esi­mest suurt juubelit ning ta praosti ametisse pü­hit­setakse. Mahukas aasta­raa­­­ma­tus «Tartu Peetri ki­rik A.D. 2013/2014» (fo­t­ol) on kokku võetud kõik koguduse kahe aasta tege­mi­­sed. Tutvustatud on töö­valdkondi ja nende eest­ve­dajaid, ära on märgitud need, kes koguduse keskel ja ka üldkiriklikult tunnustust pälvinud.
2010. aastast välja antud kroonika eripäraks on, et selles vaadatakse tagasi ka koguduse ajaloole, nii et järgmise väl­jaandega peaks kogu aja­lugu kirja­sõ­nas talletatud saama. Aastaraamatu väljaand­mist on toetanud Ene Tamm, nii tuleb soovijal aastaraamatu eest välja käia umbes 20 eurot.

 

Valga JaaniJaani kiriku heaks
Eelmisel nädalal peeti Val­gas ja Valkas järjekordset kaksiklinnade festivali «He­li­sev Liivimaa», mis pakkus viis päeva lau­lu, tantsu, näi­tusi, spor­di­võistlusi ja muud põnevat. Sel aastal lähtuti prog­rammi koostamisel muu­­sika-aastast ja teema-aastast Maarjamaa 800.
Muidugi oli festivalil oma koht ka 1816. aastal ehi­tatud varaklassitsistlikul Val­ga kirikul (fotol), mis oli külalistele avatud igal fes­tivalipäeval. Püha­ko­jas anti üle linna auko­da­­­niku tiitel ja peeti hea­tegevuskontsert «Helisev kin­gitus», kus esinesid Valga ja Valka noored muusikud. Peeti ka kauplejate ja ost­jate poolt hästi omaks võetud Liivimaa laata, mille loteriist saadud tulu läks Jaani kiriku remonditööde toetuseks. Kiriku heaks läk­sid ka kontserdil kogutud annetused.

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)