Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Lühiuudised

28.01.2015 | | Rubriik: Uudised

Jõulumüük2013 Instituudi raamatukogu täieneb
Usuteaduse instituudil on unikaalne raamatukogu, kus käiakse raamatuid laenutamas ka näiteks Tartust. Viimastel aastatel on raamatute ostuks saadud lisaraha Põhja Kiriku ja teaduslikuks uurimiseks antavate toetuste kaudu, samuti heategevusliku jõulumüügiga. Raamatukogu juhataja Jana Lahe sõnul on palju abi olnud Tartu Teoloogia Akadeemiast.
Möödunud aastal oli raamatuid ostes põhirõhk teoloogiliselt tuumakatel ingliskeelsetel piiblikommentaaride sarjadel «Hermeneia» ja «Word Biblical Commentary» ning ennekõike Uue Testamendi kommentaaridel, mida kogus varasemalt oli põhiliselt saksa keeles. Mõlemad sarjad ilmuvad pidevalt, kõigi piibliraamatute kommentaare pole kummaski sarjas veel ilmunudki.
Tänavu lisandub raamatukokku põhiliselt hingehoiualast õppe- ja teaduskirjandust. Igal aastal toimub raamatukogus uutele üliõpilastele kasutajakoolitus, sel õppeaastal tuli teha ka infootsingualane kodutöö.

Jaakson-Ernst-RudolfStipendiumikonkurss
Sel pühapäeval lõpeb taotluste esitamise tähtaeg Ernst Jaaksoni (fotol) mälestusfondi stipendiumi konkursile. Selle stipendiumi suurus on 12 000 eurot. Stipendiumiga toetatakse välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid doktorante, teadureid ja õppejõude.
Stipendiumi saaja peab olema Tartu ülikooli doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane ülikooli teadur või õppejõud ja tema uurimistöö peab kuuluma teaduskondade poolt sihtasutusele esitatud prioriteetsesse teadusvaldkonda. Sel aastal on usuteaduskonna teadusprioriteet «Ühiskond ja religioon». Stipendiumi saaja kuulutatakse välja 24. veebruaril. Info www.sihtasutus.ut.ee.

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)