Esileht » Uudis » Uudised »

Lühidalt

28.10.2009 | | Rubriik: Uudised

Usuteaduse Instituudis kaitsti kolm magistritööd

Kõik kolm tööd olid erinevatest teemavaldkondadest.
Helle Bergi töö «Eesti muinasusundi ja rahva­usundi õpetamisest üldhariduskoolis» juhendajaks oli mag Olga Schihalejev. Dr Judit Strömpli juhendatav Avo Üprus (fotol) kaitses magistritöö uurimusega «Eluaegse vanglakaristuse kandmine ja sellest vabastamine». Võib meenutada, et juba Üpruse 1999. aastal kaitstud Usuteaduse Instituudi lõputöö, mis käsitles halastuse temaatikat, maht oleks lubanud selle esitamist magistridissertatsioonina.
Ergo Naabi magistritööd «Intronisatsioonimotiiv deuteropauluslikus traditsioonis: perikoobis Ef 1,20–23 esineva kristoloogilise lausungi eksegees kultuuriloolisel taustal» juhendas Randar Tasmuth.

Diakonieksami sooritas konsistooriumi ees neli kandidaati

Kõik neli diakonikoolituse läbinud diakoniameti taotlejat vastasid komisjoni hinnangul vajalikele haridus- ja kutsenõuetele ning sooritasid ettenähtud korras diakonieksami. Konsistooriumi otsusega tunnistati Ahti Bach­blum, Tiina Kliiman (fotol), Heli Reichardt ja Pille-Riin Pärnala-Roots diakoniametiks valmis olevaks.
Ordineerimise eelduseks on kogudusepoolne kutsumine: nende diakoniks pühitsemise eeltingimuseks on leida kogudus, kes neid tööle soovib.
 
Erakondade ümarlaual erinevad teemad

Peapiiskop Andres Põderi kutsel kohtuvad homme kirikuvalitsuses erakondade esindajad, et nõu pidada mitmel ühiskonnatähtsal teemal. Päevakorras on kõnelda kiriku õigusliku eripära arvestamise vajadusest seadusloome käigus.
Kitsamalt keskendutakse maksuseaduse muudatusest tulenevatele probleemidele kirikule tulumaksusoodustuse saamisel ning mittetulundusühingute seaduse muudatusest põhjustatud probleemidele kiriku registrikannete tegemisel.
Ümarlaual on plaanitud käsitleda veel abordiseadusega ning samasooliste partnerlusseadusega seonduvat. Teemaks võetakse ka 2010. aasta kristlike väärtuste konverentsi kavandamine. 
 

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)