Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esileht »

Lugude kogumise võistlus „Minu kodukogudus“

15.03.2017 | | Rubriik: Esileht

Eesti Kiriku toimetus kuulutab välja lugude kogumise võistluse, mis on pühendatud EELK 100. aastapäevale. Lugusid ootame toimetusse 16. aprilliks 2017 elektroonilisel kujul (e-post: ek@eelk.ee).

Võistluse eesmärk
Pühendatud EELK 100. aastapäevale.
Eesmärk on innustada inimesi jagama oma koguduseelu kogemusi ning tunnustada parimaid kirjutajaid. Võistluse eesmärk on jäädvustada EELK liikmete mälestusi, hinnanguid, ettepanekuid, mis talletavad Eesti kaasaegse kirikuelu tugevusi ja nõrkusi, meeleolukaid pilte ja sündmusi, hakkajaid inimesi, vabatahtlikke, osutavad kasutamata võimalustele ning näitavad teed tulevikku.
Võistlustöö on autori arvamusel põhinev vabas vormis mõttearendus, mis sisaldab teema selget käsitlust.

Osalemise tingimused
1. Osaleda võivad kõik hea tahtega inimesed kodu- ja välismaal, kes on seotud kogudusega kas vahetult või mõne oma lähedase pereliikme kaudu.
2. Esitatava töö teema valib autor oma äranägemise järgi.
Mõned näidisteemad:
• mälestused-meenutused (kas enda omad või mõne koguduseliikme omad, mida vahendatakse)
• minu õpetaja (hingekarjane)
• minu usulised kogemused
• kuidas jõudsin kirikusse
• eriskummalised juhtumised
• koguduseliige minu kõrval kirikupingis
• ilusaim pühakoda – minu kodukirik
• ajastu kroonika (nt 1980ndate lõpu või 1990ndate alguse aastad)
3. Töö on varustatud pealkirjaga.
Pikkus on 5000 – 10 000 tähemärki (2–4 lehekülge).
Töös peavad olema eristatavad autori enda ja teiste autorite mõtted.
Töö peab olema kirjutatud korrektses eesti keeles.
Töö võiks soovitavalt olla kirjutatud arvutikirjas ning esitatud elektrooniliselt.
4. Võistlusel osalejalt ootame järgmisi andmeid:
autori kontaktandmeid (nimi, telefon ja e-post);
lühikest enesetutvustust, mis näitab autori kokkupuuteid koguduse­eluga;
autori nõusolekut avaldada võistluse eduka läbimise korral mälestus Eesti Kirikus, veebilehel või mõnes muus vormis.
5. Võistlustöid koos nõutavate lisadega saab esitada Eesti Kiriku toimetusele 16. aprillini 2017 elektroonilisel kujul (e-post: ek@eelk.ee).
6. Hindamise kord ja kriteeriumid.
Võistlustööde hindamiseks moodustatakse pädev hindamiskomisjon, kes jätab endale õiguse võistlustöid avaldada või mitte avaldada. Komisjon annab oma otsuse autoritele isiklikult teada.
7. Võitjate väljakuulutamine ja tunnustamine.
Võidutööd kuulutatakse välja 1. juuniks 2017.
Võidutööd avalikustatakse Eesti Kirikus ning võimalusel eraldi välja­andena spetsiaalses kogumikus.
8. Võistlusest teavitamine.
Teade võistluse väljakuulutamise ja tingimuste kohta avaldatakse Eesti Kirikus (paberkandjal ja veebis).

Parematele auhinnad:
• Tasuta koht reisile Karjalasse 14.–19. augustini (Tiit Reisid). Loe lähemalt Eesti Kiriku kodulehelt
• Eesti Kiriku aastatellimus
• Raamatud
1. Johannes Esto Kirjastuselt
komplekt Jaan Tammsalu raamatutest,
Arne Hiobi pühapaikade triloogia,
komplekt Anselm Grüni raamatutest
2. EELK Usuteaduse Instituudi väljaanded
3. Valik kirjandust Tartu Pauluse raamatupoest
• Tasuta osalemine usuteaduse instituudi ühel täiendusõppekursusel

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)