Esileht » Arvamused » Arvamus »

Lugeja küsib

01.06.2010 | | Rubriik: Arvamus

Kas inimene, kes beebina või väikese lapsena on ristitud, pääseb taevasse Jumala juurde? Sageli satuvad ristitud inimesed kirikusse ainult jõulude ajal. Kas inimesele on vale lootus antud, et kui ta on ristitud, siis pole vaja midagi karta?

Algkristlased ristisid enamasti täiskasvanuid, aga juba Piiblis on juttu, kuidas ristiti ka perekondi. Laste ristimine muutus aja jooksul üha olulisemaks, sest laste suremus oli suur ja tunti muret selle pärast, mis saab lapse hingest pärast tema surma.
Teisalt aga kujunes kristlusest ühiskonna alustala ja lapsi kasvatati ka kristlikust maailmavaatest lähtudes, nii oli loomulik ka laste liitmine kirikuga.
Jeesus ütles: «Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka» (Mk 16:16). Seega on inimese pääsemiseks igavesse ellu vaja nii ristimist kui usku. Laps ristitakse tema vanemate usu peale. Väikse lapse eest vastutavad kõiges ju vanemad ja beebi ristimisega lubavad vanemad anda lapsele kristliku kasvatuse. Kui nüüd laps peaks surema, siis ristimine, vanemate usk ja Jumala arm päästavad tema. Lapse ristimise juurde kuulub aga ka kristliku kasvatuse andmise ülesanne. Laps peaks usus kasvama ja usulist juhendamist peaksid lapsele andma nii vanemad kui vaderid.
Nõnda kujuneb lapsest aja jooksul nii Jumala Püha Vaimu töö tulemusel kui vanemate kasvatuse kaasabil usklik inimene ning siis osutub päästvaks tema enda usk Jumalasse. Luther leidis, et usklik inimene peab usus püsivalt kasvama ja iga päev meelt parandama. Ristimine annab selleks hea lähtepunkti. Kui aga inimene usku oluliseks ei pea, siis tsiteeritud piiblikoha põhjal ootab teda hukatus. Seega nüüd on veel võimalus pöörduda Jumala poole ja seda tasub teha, sest «Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka».
Kaido Soom

Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! (Rm 12:21)