Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Lubades Jeesuse ette

28.08.2019 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Vahetult pärast jumalateenistust on altari ees piiskop Tiit Salumäega lõbusas keskustelus vaimulikud Katrin-Helena Melder, Teet Hanschmidt ja Tõnu Linnasmäe.2 x Liina Raudvassar

Taasiseseisvumispäeval, 20. augustil oli Järva-Jaani Ristija Johannese kirik inimestest tulvil. Piiskopliku jumalateenistuse käigus seati koguduse õpetaja assessor Katrin-Helena Melder Järva praostkonna praosti ametisse.

Sel ilma poolest igati suvisel päeval Järva-Jaani sõites oli rõõm näha alevikku lipuehtes. Muidugi tähistati nii Eesti taasiseseisvumise päeva, aga pühakotta minejale tundus, et nõnda anti au ka kohalikule vaimulikule, kes ülendati kogu praostkonna vaimulikku elu juhtima.
Kirikuliste hulgas olid praostkonna 12 koguduse esindajad, samuti oli kohal kohaliku omavalitsuse ja hariduselu tegelasi ning inimesi kiriku allorganisatsioonidest. Katrin-Helena Melderit olid sel päeval toetama ja õnnitlema tulnud ka sugulased ja avar sõpruskond. Muusikalist sära lisas jumalateenistusele Järva-Jaani segakoor Heli Karki dirigeerimisel ning praostkonna kirikumuusik Janika Oja ansambliga Decorus Musicus.
Ühelöövilisse kolme võlvistikuga, 13. sajandist pärit kodakirikusse kogunes sel pühapäeval nii palju kirikulisi nagu viimati jõuluteenistusel.

Kellel on, sellelt nõutakse
Katrin-Helena Melderi seadis praostiametisse piiskop Tiit Salumäe, keda assisteerisid abipraost Tõnu Linnasmäe ja seni, 26 aastat Järva praosti ametit kandnud Teet Hanschmidt. Pidulikul jumalateenistusel teenisid kaasa teised praostkonna vaimulikud: õpetajad Lea Heinaste, Valdo Reimann, Andres Tšumakov ja Jaanus Klaas ning diakonid Tiit Lastik ja Jaanus Tammiste. Organistiks oli Ago Tint.
Kirikulistele tere tulemast öeldes alustas Katrin-Helena Melder jumalasõnaga, lugedes Luuka evangeeliumist (Lk 12:48): „Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem.“ Olnuks raske leida sobivamat kirjakohta teenistuse sissejuhatamiseks, mille kandvaks sisuks oli seada praostiametisse seda kogudust 16 aastat õpetajana teeninud Katrin-Helena Melder. Naine, kes vaimulikuna on väga edukalt suutnud kohalikku kogudust kogukonnaga liita.
Lisaks siinse kiriku ning kirikumõisa ansamblisse kuuluvate teiste hoonete kordategemise juhtimisele on ta tõestanud oma juhivõimekust ka kaks aastat konsistooriumi assessoriks olles EELK laste- ja noortetöö ning misjonitegevuse eest vastutades. Veel on Melder Järva-Jaani gümnaasiumis õpetaja ning sedagi ametit ei ole tal plaanis maha panna. Kellele on antud palju, sellelt nõutakse palju …
Jutluses tunnistas Katrin-Helena Melder, et süüvis enne praostiametisse kandideerimiseks nõusoleku andmist tõsiselt küsimusse, kas ja kuidas ta selles ametis hakkama saaks. Palvemeeles esitatud küsimus sai vastuse kirjakohas Mk 10:32, kus on juttu sellest, et kui jüngrid olid minemas Jeruusalemma, käis Jeesus nende ees. Lase Jeesus enda ette, siis läheb kõik korda – see oli palvevastus, mis kinnitas võtma vastu uut vastutust.

Üksi polegi jõukohane
Jutluses mõtiskles õp Melder, mida õigupoolest tähendab kedagi enda ette lubada ning kes on see, keda me soovime enda eel näha. Kedagi, kes juhib ja kaitseb, kes teab, kust kulgeb õige rada. Jeesus on see, keda võime usaldada, tema järel me ei eksi. Tema toel saab kantud ka rasked koormad. Katrin-Helena Melder oli üllatunud, kui nägi Järva praosti kullatud ametiristile graveeritud teksti: „Ja Jeesus käis nende ees“.
Pärast seda, kui loeti ette kirikuvalitsuse otsus, kus kirjas, et Järva praostkonna praostiks saab Katrin-Helena Melder ja abipraostiks Tõnu Linnasmäe, kutsus piiskop Salumäe õp Mel­deri altari ette ning pani talle kaela Järva praosti ametiristi.
Piiskop tuletas meelde, et ajalugu teatud mõttes kordub: „Sa ei ole siin esimene assessor-praost, sest aastatel 1851–1865 teenis Järva-Jaani kogudust nendes ametites Ferdinand Theodor Gebhardt, kelle poeg muide samuti oli Järva praost.“
Kogudust manitses piiskop arvestama uue asjaoluga, et nende õpetaja pole nüüdsest enam üksnes oma koguduse päralt, vaid tema hooleks jääb terve praostkond, lisaks oma vastutusala kirikuvalitsuses. Tuletades meelde kõiki neid ülesandeid, mida praost täitma peab, sõnas piiskop Salumäe: „See on koorem, mille sinu peale panen. Sa ei suuda seda üksi kanda. Vajad Jumala abi ja kaasteeliste tuge.“

Huumorimeeleta ei saa
Uut praosti õnnitlema tulles toonitas senine praost Teet Hanschmidt, et ilma huumorimeeleta seda ametit kanda ei saa ja võimet ka keerukaid olukordi muhedalt lahendada sooviski ta oma mantlipärijale.
Abipraost Tõnu Linnasmäe soovis praostkonna nimel õnnistust, jõudu, tarkust, vastupidamist ja jaksu. Ta meenutas, et Katrin-Helena kirikutee algas Ambla koguduses, kus ta toona kooli lõpetava neiu 31 aasta eest ristis ja leeritas. Kirikuga liitudes tegi Katrin-Helena koguduses kõiki töid, oli pühapäevakooliõpetaja ja noortejuht, raamatupidaja ja sekretär ning juhatuse liige.
Enne suure pidutordi juurde asumist, millest kutsuti osa saama kõiki kirikulisi, pühitses piiskop Salumäe veel äsja restaureeritud käärkambri.
Liina Raudvassar

Katrin-Helena Melder
Sündinud 30. jaanuaril 1971
1997–2002 õppis usuteaduse instituudis
2002–2003 läbis pastoraal­seminari
Praktikaaja sooritas Lääne praostkonnas
2001 ordineeriti diakoniks; 2003 preestriks
Alates 2003 Järva-Jaanis õpetaja
Alates 2017 kirikuvalitsuse liige
22. mail kinnitatud Järva praostkonna praostiks

Pildigalerii:

Katrin-Helena

Katrin-Helena Melder kahe ametiristiga, hõbedast õpetaja- ja kullatud praostiristiga.

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust! (Ps 66:20)