Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Los Angelese koguduse õpetaja seati ametisse

28.03.2018 | | Rubriik: Kirikuelu

enn_auksmann4. märtsil toimunud E.E.L.K. Los Angelese koguduse 68. aastapäeva jumalateenistusel seadis E.E.L.K. piiskop electus Thomas Vaga ametisse Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmanni.

Enn Auksmann valiti koguduse õpetajaks 2014. aasta jaanuaris. Los Angelese kogudust asus ta teenima esialgu Eestist sabatiaastal viibides 2016. aasta juunis ning seejärel pärast mõnekuulist vahet taas 2017. aasta oktoobris pärast Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja ametikohalt vabastamist ning EELK vikaarõpetajaks määramist.
Jumalateenistuse introduktsioonikõne aluseks oli piiskop Vaga valinud Johannese ilmutusraamatu salmi (Ilm 7:9), mis kõneleb Jumala aujärje ees seisvatest loendamatutest rahvahulkadest, rõhutades, et Los Angelese eesti koguduse õpetaja ülesanne on töötada selle heaks, et kõigi nende Jumalale igavest kiitust laulvate rahvaste hulgas oleks ka eesti rahvas.
Kuna Los Angelesse saabub külalisvaimulikke harva, paluti Thomas Vagal ka jutlustada. Jutlus rajanes Johannese evangeeliumi 2. peatüki templipuhastamise lool ning apostel Pauluse sõnumil ristilöödud Kristusest, kes on juutidele ärrituseks ja paganaile narruseks (1Kr 1–2).
Piiskop electus rõhutas, et meid on kutsutud ja seatud kuulutama igavest elu, mis rajaneb üksnes Kristuse kannatustel, ristil ja ülestõusmisel ning meie osasaamisel sellest. Nagu Kristus kasutab Jeruusalemma templit võrdpildina oma ihu, oma surma ja ülestõusmise kohta, nii peame meiegi olema elava Jumala templid, kelles elab Issanda Vaim.
Introduktsioonijumalateenistusele järgnes koguduse ja külaliste ühine osadus kohvilauas. Tervituskõne pidas ka Lõuna-Kalifornia läti koguduse esindaja. Lisaks tähistati piiskop electus Thomas Vaga 80. sünnipäeva.
Eesti Kirik

Nõnda peab ülendatama inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. (Jh 3:14b,15)