Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Lõpetas usuteaduse instituudi järjekordne lend

20.06.2018 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Ühispildil on 2017/18. õppeaasta lõpetajad ja õpetajad.
Tiiu Pikkur

EELK Usuteaduse Instituudi õppeaasta lõpujumalateenistus oli 16. juunil Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus, lõpuaktus peeti instituudis.

Pidulikul jumalateenistusel teenis neli vaimulikku: UI rektor Ove Sander jutlustajana ja assessor Marko Tiitus pealiturgi ja armulauaseadjana, kaasa teenisid usuteaduskonna dekaan prof Randar Tasmuth ja prof Thomas-Andreas Põder.

Tänati toetajaid
Toomkiriku jumalateenistusel anti heraldik Priit Herodesele – instituudi sümboolika kujundajale – esimesena üle UI lauavimpel. Instituudi tunnustusmedal anti mag Ilmo Aule ja hr Jüri Ehasalule. Ilmo Au on instituudis 25 aastat eesti keelt õpetanud, ta on aidanud kaasa instituudi põhikirja tegemisele ja on siseministeeriumis instituudi hea koostööpartner. Jüri Eha­salu kuulub UI Evald Saagi nimelise toetusfondi juhatusse. Ta on fondi, samuti mitmeid muid instituudi ettevõtmisi, omalt poolt toetanud. Suur tänu tunnustuse pälvinuile!
Lõpuaktusele koguneti traditsiooniliselt instituudi punasesse auditooriumi, mis, tõsi küll, aasta-aastalt suurenevat rahvahulka ei taha enam ära mahutada. Pole ka imestada – sel aastal oli rekordarv lõpetajaid – 20!
Alustati ühislauluga „Ma tean, mis mina usun“, millele järgnes usuteaduskonna dekaani prof Randar Tasmuthi aktusekõne. Dekaan märkis, et 30 aastat Eesti riigi taasiseseisvumisest on lasknud ka teoloogilisel ja kirikliku ametiga seotud koolitusel märgatavalt areneda.
Kristluse selgitamine on mitmekülgne töö, kuid murettekitav on ignorantsus n-ö uute haritlaste hulgas, kes ei tunne huvi antiigi vastu ja tõrjuvad eemale ristiusku.
„Kogu meie tegevus kulgeb endisest keerulisemas olustikus ja tänane päev kannab endas uusi ohumärke, mis meie rahva ja kultuuri kestvusele tõkkeid asetavad,“ muretses kõneleja. „Professor Rein Taagepera küsis juba ammu õigustatult, et mida arvata rahvast, kellel lapsi on arutult vähe, kes elas küll omal ajal musta katku üle ja punase kah, aga kellele vabadus ja heaolu üle jõu käivad.“
Tasmuth märkis, et on kahju, kuidas pideva hariduskorralduse vooluvees kaotab haridus oma süvamõõdet, nii et kerkib esile poliitiline kitsarinnalisus, kus klassikalise universitas’e idee kõrgkoolist välja pestakse.

Teadmise ja uskumise osaduskond
Kõneleja rõhutas emakeelse kõrghariduse kättesaadavuse vajalikkust ja vaimuaristokraatia taastamist. Me vajame õppekeskkonda, kuhu saab tulla tagasi vaimuaristokraatia sära.
Dekaan ütles, et kuigi süda valutab maailma ja rahva pärast, see ka juubeldab, sest kakskümmend teekaaslast on oma õpingud lõpuni viinud ja paljud neist on seda teinud kiitusega.
„Meie instituut on teadmise ja tundmise, oskamise ja uskumise ning veendumuse jagamise osaduskond. Siin ei ole oluline olla vaid üks etapp tööturule sisenemiseks, vaid instituudis veedetud õppeaeg on väärtuslik lõik elulõngas, meie väekas vöökiri.“
Diplomid andsid lõpetajatele üle rektor Ove Sander ja Randar Tasmuth. Kirikumuusika osakonna tunnistused andis üle osakonna juhataja Kristel Aer.
Tervituskõnedega esinesid EELK haridusassessor Marko Tiitus, Tartu ülikooli usuteaduskonna juhataja Urmas Nõmmik, Tartu teoloogia akadeemia rektor emeeritus Eenok Haamer ja lõpetajate nimel Ariel Süvari. Aktus lõppes Eesti Vabariigi hümni laulmisega.
Ent ühe etapi lõpp on uue algus, sel puhul tsiteerigem prof Tasmuthit: „Ma soovin õnnistust oma praeguse haridustee lõpetajatele ja neile tagasi tulijatele, kes sügisel uuesti instituudi uksest sisse astuvad ja koos meiega teekonda jätkavad.“
Tiiu Pikkur

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)