Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Lõpetas hingehoidjate kursus

02.07.2015 | | Rubriik: Kirikuelu

Hingehoidjate kursuse lõpetanud Tartu raekoja ees.
Erakogu

6. juunil anti üle tunnistused hingehoidjatele, kes alustasid ühist teekonda 2014. aasta oktoobris Naatan Haameri ja Kerstin Kase juhitud hingehoiu baaskursusel.

Kursuse lõputöödest keskendus suurem osa uurimustele, mis tõid selgelt välja Eesti ühiskonna vajadust hingehoiu teenuse järele ning ka kurva tõdemuse, et suur osa intervjueeritavatest ei ole varasemalt teadnud võimalusest oma rasketel eluhetkedel hingehoidja poole pöörduda. See näitab, et teavitustööd on veel palju teha. Usutavasti on värskelt kursuse lõpetanute seas neid palju, kelle jaoks selline teavitustöö ühiskonnas on südamele väga lähedane teema.
Üheskoos on käidud pikk tee, kuid see on olnud imeline Jumala armu juhtimine, kuidas kursus on ühiselt kasvanud, haiglapraktikal arenenud ning Tartu Ülikooli Kliinikumi paljudesse osakondadesse jätnud oma jälje ja teadmise sellest, et hingehoidjaid on vaja.
«Äsja lõppenud kursusel oli selgesti tajutav Püha Vaimu kohalolu. Peale entusiastliku, teadmishimulise ja töise meeleolu valitses kahekümne eri konfessioonidesse kuuluva kristlase vahel hooliv, ligimest armastav, oma kaasteelist märkav ja mõistev õhkkond.
Pisut enam kui kuue kuuga kasvas erineva tausta ja eluvaatega inimestest välja tõeline oikumeeniline osaduskond. Kursust võib pidada järjekordseks tõestuseks, et muinasjuttudel Kristuse ihu lagunemisest pole reaalsusega mingisugust pistmist,» kommenteerib Tiit Maasikmäe.
Kuigi pühakirjas seisab, et «mitte terved ei vaja arsti», on meie ümber siiski nii palju pealtnäha terveid, kuid hingeliselt murtuid või neid, kes oma koormaga hakkama ei saa. Neil lihtsalt puudub teadmine, kelle poole pöörduda.
Allakirjutanu uurimus keskendus sellele, kuidas kiriku- ja usukauge inimene mõistab hingehoidu. Selgelt on kõlama jäänud taustaks ühe respondendi vastus hingehoidja mõiste kohta: «Hingehoidja annab meile tagasi usu maailma ja inimeste headusesse.» Äsja lõpetanud kursuse tööpõld on lai.
Diina Tuulik,
Valga praostkonna
vikaarvaimulik

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)